Meer bins: Groningen Formule 1 Politiek

Politiek headlines in chronologische volgorde

Dit overzicht bevat Headlines van: NU.nl - RTL Nieuws - Algemeen Dagblad - NOS - Volkskrant - Reformatorisch Dagblad
Voor je browser of als WebApp!

Waarschuwing aan Tweede Kamer: pas op met PFAS-vervuiling drinkwater
https://nos.nl/l/2314329
12/11/2019 07:27 PM NOS Nieuws - Politiek

De plekken waar drinkwater wordt gewonnen moeten in de toekomst goed worden beschermd tegen vervuiling met PFAS. Dit pleidooi hielden de drinkwaterbedrijven tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de PFAS-problematiek.

Zij pleiten ervoor de strengste norm van 0,1 microgram PFAS per kilo grond toe te passen in alle gebieden waar nu of in de toekomst drinkwater wordt gewonnen of opgeslagen. Het gaat dan om oppervlaktewater en grondwater.

Op dit moment wordt er in 99 procent van het oppervlaktewater wel PFAS gevonden, maar in zeer lage concentraties die voor zover bekend geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

"Maar als die stoffen in het grondwater terecht gaan komen, dan hebben we een probleem. Vooral met droge zomers halen we daar ons water vandaan", zei directeur Arjen Frentz van de Vereniging van Waterbedrijven tegen de Kamerleden. In het grondwater wordt tot nu toe nog bijna geen PFAS gevonden.

Gezondheidseffecten van PFAS in het drinkwater kunnen zijn verminderde afweer, schade aan lever en nieren en verminderde hersenontwikkeling, vertelde hoogleraar Environmental Ecology Annemerie van Wezel. Recente onderzoeken wijzen volgens haar uit dat een hele kleine hoeveelheid PFAS in het Nederlandse drinkwater naar verwachting niet tot gezondheidsklachten zal leiden.

De Unie van Waterschappen wil ook dat de drinkwatervoorziening zo veel mogelijk tegen PFAS wordt beschermd. Maar de waterschappen en de bagger- en grondbedrijven hebben ook een eigen belang.

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het uitbaggeren van sloten en vaarwegen en het onderhouden van dijken in heel Nederland. Door de strenge PFAS-normen kunnen de bagger- en grondbedrijven die dit werk uitvoeren de grond die daarbij vrijkomt niet kwijt.

"Er werd ineens een norm gesteld door de overheid", vertelde directeur Jeroen Buijs van zo'n grondbedrijf. "Maar iemand anders van de overheid zei dat dat niet voor ons gold. Ik ben blij dat ik toch ben gestopt met graven, anders had ik in opdracht van de overheid een milieudelict gepleegd."

De bedrijven zijn blij met de recente versoepeling van de regels, maar veel grond en bagger kunnen zij nog steeds niet kwijt. Werk ligt daardoor stil.

De waterschappen willen daarom onderzoeken of die bagger weer in diepe plassen kan worden gestort. In het verleden werd ervan uitgegaan dat het diep op de bodem veilig lag en geen kwaad kon. Maar of dat nog steeds zo is, is niet duidelijk. Want de PFAS kan zo misschien in het grondwater en vervolgens in het drinkwater terechtkomen.

Dat wordt nu in opdracht van de overheid onderzocht. Maar het allerbeste zou zijn als de overheid ook iets zou doen aan het probleem dat PFAS nog steeds in het milieu terecht kan komen, bepleitte wegenbouwer Barend van Kessel bij de Kamerleden.

"Als ik bijvoorbeeld op de site van Alibaba kijk staan er tientallen producten op met die stoffen er in", zegt Van Kessel. "Ik zou zeggen: begin bij de bron."


Tweede Kamer ontvangt Aung San Suu Kyi
https://nos.nl/l/2314308
12/11/2019 05:43 PM NOS Nieuws - Politiek

De Tweede Kamer praat vrijdag met Aung San Suu Kyi, de regeringsleider van Myanmar. Ze is in Den Haag vanwege de genocide-zaak die Gambia bij het Internationaal Gerechtshof heeft aangespannen tegen Myanmar en de Kamer grijpt dat aan voor een gesprek.

Volgens de Gambiaanse regering heeft Myanmar zich in de westelijke provincie Rakhine schuldig gemaakt aan volkerenmoord op de islamitische Rohingya-minderheid. Suu Kyi verdedigde haar land vandaag voor het hof. Volgens haar is er geen sprake van genocide. Ze benadrukte dat het conflict is begonnen met aanvallen van moslimstrijders en dat eventuele misdaden tegen de Rohingya in Myanmar worden bestraft.

De Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken wil vrijdag met Suu Kyi praten over de achtergronden van de aanklacht door Gambia en over de situatie in Myanmar. Het onderhoud is besloten: er mogen geen journalisten of belangstellenden bij zijn. In de genocide-zaak staat het Nederlandse kabinet achter Gambia.


Snel begrijpt ophef over zwartgelakte dossiers kinderopvangtoeslag
https://nos.nl/l/2314279
12/11/2019 02:39 PM NOS Nieuws - Politiek

Staatssecretaris Snel vindt het begrijpelijk dat er ophef is ontstaan over de dossiers die ouders hebben gekregen van de Belastingdienst. De "paginalange zwartgelakte stukken geven een vertekend beeld", schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Snel reageert op een filmpje dat op Twitter rondgaat. Daarin is te zien dat grote delen van een dossier over kinderopvangtoeslagen onleesbaar zijn gemaakt. Snel zegt nu dat het gaat om een rapport over een belastingcontrole bij een kinderopvanginstelling, met daarin onder meer informatie over omzet- en loongegevens "waarbij slechts één regel over de betreffende burger gaat".

Uitlegbrief

Elke ouder die een dossier heeft gekregen, heeft daarbij een brief gekregen met uitleg over de weggelakte passages.

Volgens de staatssecretaris zijn er inmiddels negentien toeslagendossiers verstuurd aan ouders die daar op 11 november bij een actie bij het belastingkantoor in Rotterdam om hadden gevraagd. Hij zegt dat er inmiddels 150 verzoeken om inzage zijn gedaan en dat die dossiers in de komende maanden worden opgeleverd.

De Kamer is kwaad over de zwartgelakte dossiers. SP-Kamerlid Leijten vraagt zo een debat aan over de kwestie.


Rutte: Dijkhoff is niet per se mijn opvolger
https://nos.nl/l/2314271
12/11/2019 01:26 PM NOS Nieuws - Politiek

Premier Rutte ziet Klaas Dijkhoff niet als zijn gedoodverfde opvolger. In het jaarlijkse interview met hem in het kerstnummer van Elsevier Weekblad noemt Rutte nadrukkelijk ook minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij doet het volgens hem ook prima.

Dijkhoff is nu de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en geldt daarmee als 'kroonprins'. Maar de laatste weken kwam hij in opspraak, nadat was gebleken dat hij naast zijn salaris ook wachtgeld ontving plus een reiskostenvergoeding, terwijl hij gratis gebruik kan maken van een auto met chauffeur.

"Klaas doet het prima. Maar 't is niet per se hij. Dat is niet zo", antwoordt Rutte op vragen van Elsevier. Het zou ook nog kunnen dat de premier zelf de VVD-leider blijft. In de zomer wil hij daarover de knoop doorhakken.

Dijkhoff zelf liet vorige week in een interview met Nieuwsuur al doorschemeren dat het maar de vraag is of hij wel de nieuwe voorman van de liberalen wordt:


Natuurorganisaties tegen kabinet: grijp kans om te investeren in natuur
https://nos.nl/l/2314252
12/11/2019 11:21 AM NOS Nieuws - Politiek

Negen natuurorganisaties, waaronder Greenpeace, Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming spreken vanavond in het Catshuis met premier Rutte en minister Schouten over de stikstofcrisis. Ze vinden dat de Nederlandse natuur is verwaarloosd en presenteren vanavond een gezamenlijk plan van aanpak.

Ze vinden dat Den Haag een langetermijnvisie moeten ontwikkelen, in plaats van het "paniekvoetbal" dat nu wordt gespeeld. Daarbij moet de landbouw worden omgevormd. Er moet geld komen om boeren uit te kopen en de veestapel in te krimpen. De overgebleven boeren moeten overgaan op een systeem waarbij natuurbehoud onderdeel is van de bedrijfsvoering.

"Het gaat ontzettend slecht met de natuur in Nederland", zegt directeur Kirsten Schuijt van het Wereld Natuur Fonds in het NOS Radio 1 Journaal. "Er is te veel stikstof, waardoor soorten planten en dieren verdwijnen. Maar zonder natuur geen leven, geen voedsel, geen schone lucht, geen leefbaar klimaat en geen fijne leefomgeving. Het is tijd om te investeren in natuur. En dat kan samen met de boeren."

Investeren in tijd en geld

De natuurorganisaties zijn het niet eens met de aanpak die het kabinet lijkt te kiezen. "De overheid wil kijken of er gebieden gehergroepeerd kunnen worden. Daarbij verdwijnen ook gebieden. Maar we moeten geen afscheid nemen van de natuur, we moeten er juist in investeren", zegt Schuijt.

Er moet een netwerk komen dat de natuurgebieden met elkaar verbindt, vinden de natuurorganisaties. Dat plan ligt er al, uit de jaren 90. "De Natura 2000-gebieden zijn nu vaak kleine postzegels, die kwetsbaar zijn. Hoe groter het gebied, hoe meer planten en dieren bestand zijn tegen druk van buitenaf", stelt Schuijt.

"Dat kan alleen als we ook de stikstof reduceren. Daarvoor is het nodig om de landbouw te hervormen", vinden de natuurorganisaties. De landbouw is nu de belangrijkste veroorzaker van stikstofuitstoot.

Volgens WNF-directeur Schuijt kan de landbouw deel van de oplossing zijn. "We polariseren nu heel erg: landbouw is een probleem of natuur is een probleem", zegt ze. "Maar je moet naar een langetermijnaanpak om de natuur robuuster en sterker te maken en we moeten de boeren mee krijgen om de omslag te maken naar een kringlooplandbouw. Daarvoor is tijd en geld nodig."

Green Deal van Timmermans

De negen natuurorganisaties, naast Greenpeace, Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming ook Milieudefensie, LandschappenNL, Natuur en Milieu Federaties, Milieudefensie en SoortenNL, zien de huidige situatie ook als een kans.

"Laten we eindelijk die omslag waar we al zo lang om vragen, maken", zegt Schuijt. "Met de stikstofproblemen, de Green Deal van Eurocommissaris Timmermans en de klimaattop in Madrid is de tijd er rijp voor."


Spiermedicijn vanaf 1 januari voor iedereen vergoed
https://nos.nl/l/2314250
12/11/2019 11:12 AM NOS Nieuws - Politiek

Het medicijn Spinraza tegen de spierziekte SMA komt vanaf volgend jaar in het basispakket tegen ziektekosten. Minister Bruins had dat plan in juni al aangekondigd, nu heeft hij met fabrikant Biogen afspraken gemaakt over de prijs.

Spinraza wordt nu alleen vergoed voor kinderen tot 9,5 jaar. Vanaf januari kunnen ook andere mensen met SMA dit dure middel via de basisverzekering krijgen. Het Zorginstituut had geadviseerd de vergoeding niet langer tot kinderen te beperken.

De maatregel geldt voorlopig voor zeven jaar. Die periode wordt door het UMC Utrecht gebruikt voor nader onderzoek naar de effectiviteit van Spinraza. Aan dat onderzoek doen een kleine 300 SMA-patiënten mee.


SP en CDA kwaad over zwartgelakte dossiers kinderopvangtoeslag
https://nos.nl/l/2314231
12/11/2019 09:05 AM NOS Nieuws - Politiek

Tweede Kamerleden zijn boos over de dossiers die enkele ouders hebben gekregen die werden verdacht van fraude met de kinderopvangtoeslag. Volgens SP-Kamerlid Leijten zijn er inmiddels zeker tien ouders die multomappen met een paar volledig zwartgelakte rapporten hebben gekregen. "Dit lijkt op treiterij van de bovenste plank."

Leijten toont op Twitter een filmpje met de hashtag #sprakeloos:

Ze zegt dat onderdelen van de dossiers wel leesbaar zijn, maar dan gaat het volgens haar vooral om de correspondentie tussen de ouders en de Belastingdienst. "Ze krijgen geen antwoord op de vraag: waarom word ik als fraudeur gezien? Terwijl ze daar nou juist naar op zoek zijn." De zogenoemde CAF-onderzoeken naar eventuele fraude zijn onleesbaar gemaakt.

Een maand geleden protesteerde een groep van zo'n dertig ouders bij het belastingkantoor in Rotterdam. Die actie was door het SP-Kamerlid georganiseerd. Ze kregen toen de toezegging dat ze op korte termijn hun dossier zouden krijgen. Gisteren ontving de eerste groep ouders de multomappen per aangetekende post.

Ook andere Kamerleden reageren verbijsterd. Pieter Omtzigt van het CDA, die de gedupeerden in de toeslagzaak ook steeds heeft bijgestaan, retweette het filmpje van Leijten met de aanbeveling "kijk en huiver". Leijten gaat vanmiddag in de Tweede Kamer een debat over de zwartgelakte dossiers aanvragen.


Fraude met Tikkie en andere betaal-apps strenger bestraft
https://nos.nl/l/2314218
12/11/2019 07:24 AM NOS Nieuws - Politiek

Er komen hogere straffen voor fraude met nieuwere betaalmethoden zoals de bankapp of Tikkie. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Grapperhaus dat voortbouwt op Europese richtlijnen.

Wie fraudeert met Tikkie of een ander betaalverzoek kan afhankelijk van de omvang nu een straf tussen de één en vier jaar krijgen. Dat kan voortaan zes jaar gevangenisstraf worden.

Voor 'oude' vormen van betaalfraude, zoals met bankpassen, is dat nu al zes jaar. Het kabinet trekt dat nu gelijk. Ook fraude met cryptomunten zoals bitcoins valt onder de nieuwe lijn.

Volgens het kabinet komt fraude zonder betaalpassen steeds vaker voor en treft het vaak grote groepen.


Kabinet trekt knip voor verkeersveiligheid
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/2.804/kabinet-trekt-knip-voor-verkeersveiligheid-1.1616592
12/11/2019 03:08 AM RD.nl
Het kabinet is bereid de komende tien jaar een half miljard euro extra te steken in de aanpak van gevaarlijke situaties op Nederlandse wegen. Dat geld gaat naar gemeenten en provincies als ze zelf ook flink investeren in verkeersveiligheid
Kabinet trekt half miljard uit voor meer verkeersveiligheid
https://www.ad.nl/politiek/kabinet-trekt-half-miljard-uit-voor-meer-verkeersveiligheid~a8b42c48/
12/11/2019 03:00 AM AD:politiek
Het kabinet legt een half miljard euro op tafel om in de regio en lokaal de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo kunnen provincies en gemeenten gevaarlijke wegen en fietspaden op de schop nemen.
De boeren zijn boos, nieuwe acties op stapel
https://nos.nl/l/2314197
12/10/2019 11:37 PM NOS Nieuws - Politiek

Nieuwe acties van boeren op 18 december moeten Nederland opnieuw ontregelen. Farmers Defence Force (FDF) kondigt een radicale actie aan. Agrarische belangenorganisaties verenigd in Landbouw Collectief zijn vanavond bijeen in Nijkerk en willen snel duidelijkheid.

Maandag is er een overleg tussen de boeren en premier Mark Rutte en minister Carola Schouten van Landbouw. De boeren zijn kwaad over een brief die Schouten aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over de afspraken die er met provincies zijn gemaakt over de stikstofmaatregelen.

Alle boerenorganisaties waren in Nijkerk bijeen. Bij sommigen is het geduld op.


Democraten wisten: een al te brede ‘weg-met-Trump’-aanklacht mocht het niet worden
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/democraten-trump-schuldig-aan-machtsmisbruik-en-obstructie-van-congres~bcbed375/
12/10/2019 09:34 PM VK:Politiek
Met twee concrete beschuldigingen hebben de Democraten het impeachmentonderzoek naar de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag afgesloten. De komende dagen wordt daar nog over gedebatteerd, waarna het Huis van Afgevaardigden er naar verwachting volgende week over gaat stemmen.
Nederland kijkt mee bij onderzoek moord Malta
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/nederland-kijkt-mee-bij-onderzoek-moord-malta-1.1616571
12/10/2019 09:29 PM RD.nl
Nederland gaat op Malta meekijken bij een onafhankelijk onderzoek naar de opzienbarende moord op de journaliste Daphne Caruana Galizia. Zij stelde corruptie door de overheid in de kleine EU-lidstaat aan de kaak. Nederland stuurt in toerbeurt met in ieder geval Duitsland een waarnemer, aldus premier Mark Rutte.
Brengt de eerste TGV van Afrika Marokko naar de moderniteit?
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2019/de-trein-naar-marokkos-toekomst~p19277/
12/10/2019 08:38 PM VK:Politiek

Krijgt DPG Media niet te veel macht, en andere vragen rond de overname van Sanoma
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-mediareus-is-geboren-wat-betekent-de-overname-van-sanoma-door-dpg~b81f6a5b/
12/10/2019 08:15 PM VK:Politiek
DPG Media koopt voor 460 miljoen euro Sanoma Nederland, uitgever van bladen en eigenaar van Nu.nl. Zo ontstaat het grootste uitgeverijbedrijf in de Nederlandse geschiedenis. Is dat goed nieuws, en is deze stap logisch? Vijf vragen over deze overname.
Staatskrant China komt met ‘geruststellende’ boodschap voor Nederlandse Oeigoerse
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/staatskrant-china-komt-met-geruststellende-boodschap-voor-nederlandse-oeigoerse~b59eb147/
12/10/2019 07:32 PM VK:Politiek
Volgens de Chinese staatskrant Global Times hoeft Asiye Abdulaheb (46) niet bang te zijn voor China. De geruststelling komt met een onheilspellende waarschuwing: de in Nederland woonachtige Oeigoerse moet niet denken dat ze veilig is in het Westen.
Kamer hekelt 'puinhoop' van 'falend' Marokkobeleid Broekers-Knol
https://www.nu.nl/politiek/6016820/kamer-hekelt-puinhoop-van-falend-marokkobeleid-broekers-knol.html
12/10/2019 07:20 PM NU - Politiek
De Tweede Kamer heeft dinsdag tijdens het Vragenuur hard uitgehaald naar staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel). De Kamerleden hebben geen goed woord over voor haar inspanningen om ervoor te zorgen dat Marokko uitgeprocedeerde Marokkanen terugneemt.
Zorgt blokkeeractie boeren voor karige kerstmaaltijd? ‘Gebruik vooral je diepvries’
https://www.ad.nl/economie/zorgt-blokkeeractie-boeren-voor-karige-kerstmaaltijd-gebruik-vooral-je-diepvries~a6212f31/
12/10/2019 07:00 PM AD:politiek
Moeten we bang zijn voor een karige kerstmaaltijd nu de boeren volgende week woensdag opnieuw actie gaan voeren tegen het stikstofbeleid? Ze zeggen nog niet wat ze precies gaan doen, maar de kans bestaat dat de bevoorrading van onder meer supermarkten minimaal een dag wordt gedwarsboomd. ,,Een tip: ga lekker uit eten tijdens de kerst.’’
Koolmees blijft vechten voor korte WW-export
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/2.804/koolmees-blijft-vechten-voor-korte-ww-export-1.1616539
12/10/2019 06:49 PM RD.nl
Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) geeft zijn strijd voor een zo kort mogelijke duur van een werkloosheidsuitkering voor arbeidsmigranten in de EU, de zogeheten WW-export, niet op. „We gaan moedig voorwaarts”, zei hij na afloop van een vergadering in Brussel, waar hij ervoor pleitte de kwestie uit het slop te halen.
Lachgasverbod nog lang niet zeker: nu geen Kamermeerderheid voor
https://nos.nl/l/2314159
12/10/2019 06:05 PM NOS Nieuws - Politiek

Het is nog onzeker of het echt van een lachgasverbod komt. Voor het voorstel waar staatssecretaris Blokhuis gisteren mee kwam, is op dit moment geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Onder meer coalitiepartijen VVD en D66 zien helemaal niets in een verbod.

Blokhuis zei gisteren te werken aan een verbod en het lachgas op de lijst van de opiumwet te willen plaatsen.

Het gas is vooral populair onder jongeren en veroorzaakt een korte roes. Het is bekend dat het bij overmatig gebruik kan leiden tot hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen. Ook zijn er enkele gevallen bekend waar veelvuldig gebruik heeft geleid tot een dwarslaesie.

Volgens Blokhuis zijn de risico's voor de gezondheid van met name jongeren niet langer acceptabel.

Coalitiepartijen VVD en D66 maken zich daar ook zorgen over, maar denken dat de problemen niet worden opgelost met een verbod. Ook zijn ze verbaasd over het aangekondigde voorstel, omdat met de coalitiepartijen was afgesproken de opiumwet ongemoeid te laten.

"Een verbod lost niets op", zegt D66-fractieleider Jetten. "Dat heeft bij andere middelen ook niet geholpen. We moeten gemeenten ondersteunen en veel meer aan voorlichting doen. Bij een verbod gaat lachgas het criminele circuit in, dan heb je er nog minder zicht op."

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff noemt het voorstel een "wassen neus" en een "nogal uit de heup geschoten reactie".

Hij ergert zich ook: "Dit is een drastisch voorstel, terwijl de uitwerking nog volkomen onduidelijk is." Voor sommige bedrijven is het volgens Dijkhoff "een nogal grove maatregel". In het mkb wordt lachgas onder meer in slagroomspuiten en voor medische doeleinden gebruikt.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid begrijpt de discussie, maar staat achter het initiatief van Blokhuis.

"Wie de ontwikkelingen met lachgas volgt, ziet dat de problemen toenemen. De schadelijke effecten zie je ook in het verkeer. Dan moet je daar wat mee. Het is een nieuwe ontwikkeling, we moeten bereid zijn het gesprek serieus aan te gaan."

Nu zijn VVD, D66, PvdA, GroenLinks en het lid Van Haga vooralsnog niet overtuigd. Daarmee is er geen meerderheid voor een verbod.

Grapperhaus denkt dat dat nog veranderen kan: "We gaan met de Kamer het debat aan, ik zie mogelijkheden voor een verbod".

De kans dat D66 er anders tegenaan gaat kijken lijkt klein. Volgens Jetten is het aan "elk lid van het kabinet om na te denken en met voorstellen te komen". Maar, voegt hij eraan toe: "Veel rapporten wijzen uit dat verbieden onverstandig is. Dus misschien moet Blokhuis zelf nog eens goed de rapporten bestuderen."

Staatssecretaris Blokhuis vertelde gisteren uitgebreid waarom hij een verbod wil:


Oorlog in Afghanistan niet te winnen? Tweede Kamer wil een debat
https://nos.nl/l/2314153
12/10/2019 05:43 PM NOS Nieuws - Politiek

"Het Amerikaanse volk is voortdurend voorgelogen." Dat is de stevige conclusie van de voorzitter van het instituut dat heeft onderzocht of het Amerikaanse geld voor de strijd in Afghanistan goed wordt besteed. Het onderzoek moest eigenlijk geheim blijven, maar gisteren publiceerde The Washington Post erover.

Uit 400 interviews met hoge militairen en ambtenaren, komt het beeld naar voren dat bij betrokkenen al vanaf het begin duidelijk was dat de oorlog niet te winnen was. "Ongelooflijk, schokkend, heftig, heel groot", zijn woorden die SP-Kamerlid Karabulut in de mond neemt over het onderzoek dat door The Washington Post The Afghanistan Papers wordt genoemd.

Alle drie de presidenten die de VS de afgelopen achttien jaar heeft gehad, zouden hebben geweten dat een stabiel Afghanistan onmogelijk was. "Het is ongelooflijk dat president na president hiervan wist", zegt Karabulut. "Het is voor ons de vraag of dat ook geldt voor kabinet na kabinet. Zijn wij ook voorgelogen?"

Het SP-Kamerlid heeft vandaag een debat over de kwestie aangevraagd en kreeg daarbij steun van vrijwel de hele Tweede Kamer. "Eerlijke overheidscommunicatie is enorm belangrijk, zeker bij militaire missies", stelt D66'er Sjoerdsma. "We moeten realistisch zijn over wat op korte termijn bereikt kan worden en de overheid moet daarover transparant rapporteren."

Verjaagd, niet verslagen

De oorlog in Afghanistan begon in 2001, toen een coalitie onder leiding van de VS het land binnenviel. Directe aanleiding waren de aanslagen van 11 september. Het Afghaanse Taliban-regime bood onderdak aan het brein achter die aanslagen, Osama bin Laden. Het regime werd al snel verjaagd, maar nooit echt verslagen.

Tot op de dag van vandaag zijn er duizenden buitenlandse militairen in het land. Onder hen ook Nederlanders. In totaal zijn er sinds 2002 zo'n 29.000 Nederlandse militairen uitgezonden geweest, van wie er 25 zijn omgekomen. Op dit moment zitten er nog zo'n 160 Nederlanders in het noorden van het land. De strijd heeft Nederland naar schatting miljarden gekost.

"Opnieuw is gebleken hoe makkelijk het is om je in een oorlog te storten", zegt PVV-Kamerlid De Roon. "En hoe moeilijk het is om je er weer uit te wurmen met goed fatsoen. Nederland zit ook met zijn vingers tussen de deur."

The Afghanistan Papers bevestigen wat ik onlangs merkte toen ik de troepen daar bezocht", zegt SP-Kamerlid Karabulut. "Het is daar nog steeds niet veilig, terwijl de oorlog met zijn achttien jaar inmiddels al volwassen is. Ik vraag al jaren aan het kabinet: wordt het nou veiliger? Maar het werd dus nooit veiliger."

Terwijl veiligheid na het verjagen van de Taliban wel de insteek leek te zijn. Er werden scholen gebouwd, wegen aangelegd, verkiezingen georganiseerd, en duizenden en duizenden Afghaanse agenten en militairen getraind, onder meer door de Nederlanders. Toch werd het nooit echt een veilig land. Tot op de dag van vandaag zijn aanslagen aan de orde van de dag en winnen de Taliban aan terrein.

Wie zijn de Taliban eigenlijk en wat willen ze? Bekijk het hier in 3 minuten:

Volgens Afghanistan-expert Olivier Immig was veiligheid helemaal nooit het hoofddoel. "Het is mij volstrekt duidelijk dat het westen altijd een ander doel heeft gehad dan het helpen van de Afghanen. Het ging over Osama bin Laden, over partnerschappen tussen landen, over het redden van de NAVO, over vijandschappen zoals met Rusland."

En dat geldt ook voor ons land, denkt Immig. "Nederlandse deelname ging over onze vriendschap met de VS."

Toch vindt hij het te ver gaan om te zeggen dat er de afgelopen achttien jaar niets goeds is gebeurd. "Miljoenen kinderen zijn de afgelopen jaren naar school gegaan. Zij hebben iets anders meegekregen dan het traditionele Koranonderwijs. Die kinderen weten nu wat meer van de wereld. Dat is positief, in westerse ogen in ieder geval."

Grotere ambities zijn niet echt waargemaakt, vindt Immig. En dat blijkt ook uit de woorden van een diplomaat die wordt aangehaald in The Afghanistan Papers. "We vallen arme landen niet binnen om ze rijk te maken. We vallen autoritaire landen niet binnen om ze democratisch te maken. We vallen gewelddadige landen binnen om ze vreedzaam te maken. En we hebben duidelijk gefaald in Afghanistan."


Kamer ruziet over geld voor Brussel
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/2.804/kamer-ruziet-over-geld-voor-brussel-1.1616524
12/10/2019 05:27 PM RD.nl
Partijen in de Tweede Kamer zijn het volstrekt oneens of er meer of minder geld naar Brussel moet. Coalitiepartij D66 verwijt premier Mark Rutte een „halsstarrige, kortzichtige koers” omdat hij alleen naar de Nederlandse bijdrage aan de Europese Unie kijkt en die niet wil verhogen. Oppositiepartij SP roept de minister-president juist op zijn rug recht te houden.
‘Ik kan F16’s kopen van de opbrengst van mijn lachgas’: betrokkenen over voorstel verbod
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ik-kan-f16-s-kopen-van-de-opbrengst-van-mijn-lachgas-betrokkenen-over-voorstel-verbod~bc77fd27/
12/10/2019 05:19 PM VK:Politiek
Een lachgasverbod op initiatief van staatssecretaris Paul Blokhuis stuit op verzet. De risico’s te groot? Vooral nog ‘onbekend’. En hoe zit het dan met tabak en alcohol, vragen betrokkenen zich af.
Hoeveel geduld heeft GroenLinks met Isabelle Diks?
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoeveel-geduld-heeft-groenlinks-met-isabelle-diks~bc7e19c7/
12/10/2019 04:42 PM VK:Politiek
Goedemiddag, Wat te doen met Isabelle Diks? De vraag zal ongetwijfeld binnen GroenLinks worden gesteld, nu het Kamerlid voor de tweede keer in korte tijd in opspraak is gekomen met een geldkwestie.
Kamer vooralsnog tegen lachgasverbod
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/kamer-vooralsnog-tegen-lachgasverbod-1.1616514
12/10/2019 04:33 PM RD.nl
De Tweede Kamer voelt er vooralsnog niets voor lachgas als roesmiddel te verbieden. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) loopt te hard van stapel, vinden regeringspartijen VVD en D66 en een flink deel van de oppositie.
Eerste Kamer laat stikstofwet nog even bungelen
https://www.ad.nl/politiek/eerste-kamer-laat-stikstofwet-nog-even-bungelen~a672b333/
12/10/2019 04:07 PM AD:politiek
De Eerste Kamer beslist pas volgende week maandag of nog diezelfde week wordt gestemd over de stikstofwet van het kabinet. Daarmee is niet zeker of de spoedwet nog dit jaar kan worden aangenomen, zoals het kabinet graag wil.
Woede over trage reactie recht op huurtoeslag
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/woede-over-trage-reactie-recht-op-huurtoeslag-1.1616499
12/10/2019 03:43 PM RD.nl
De Tweede Kamer is woedend dat het kabinet er zo lang over doet duidelijkheid te verschaffen over een uitspraak van de Raad van State over het recht op huurtoeslag. Ook Kamervoorzitter Khadija Arib wil dat het kabinet opschiet. Ze maande minister Stientje van Veldhoven (Wonen) dinsdag nog deze week helderheid te scheppen. Van Veldhoven beloofde daarop „haar best te doen”.
Broekers over mislukken afspraak met Marokko: niet te groot maken
https://nos.nl/l/2314139
12/10/2019 03:42 PM NOS Nieuws - Politiek

Staatssecretaris Broekers-Knol vindt het "buitengewoon spijtig" dat haar afspraak met de Marokkaanse ambassadeur vorige week niet is doorgegaan. Maar ze vindt ook dat we het niet groter moeten maken dan het is. "Die dingen kunnen gebeuren", zei ze tegen een zeer kritische Tweede Kamer.

Broekers zou vorige week donderdag met de Marokkaanse ambassadeur praten over de problemen rond migratie en het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers door Marokko, maar de ambassadeur zegde die afspraak op het laatste moment af.

De staatssecretaris zei in het vragenuur in de Kamer dat het hele kabinet eraan werkt om de relatie op allerlei gebieden met Marokko te verbeteren en dat Buitenlandse Zaken en Justitie daarin "stap voor stap" samen optrekken, maar dat het een complex probleem is. Volgens haar heeft terugkeer van Marokkanen die hier niet mogen blijven een hoge prioriteit.

Genant

In de Kamer waren veel fracties slecht te spreken over het optreden van Broekers, die ze ook verweten geen antwoorden te geven op vragen. PvdA-woordvoerder Kuiken noemde het genant "dat de VVD-staatssecretaris faalt een afspraak te maken met de ambassadeur".

Ze vroeg zich af of de gesprekken met Marokko over terugkeer van asielzoekers niet in handen van Buitenlandse Zaken moeten worden gelegd. "We kunnen dit niet blijven verprutsen", zei ze.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk karakteriseerde de situatie als "een puinhoop". En Van Ojik van GroenLinks zei dat de staatssecretaris zelf begonnen is twijfel te zaaien over de vraag of Marokko wel met haar wil praten en dat ze de controle kwijt lijkt te zijn.

Daadkracht

Woordvoerder Van Toorenburg van regeringspartij CDA noemde het ongemakkelijk dat coalitiepartner VVD "stampvoetend zegt wat er allemaal moet gebeuren, maar dat door de staatssecretaris niet adequaat wordt opgetreden om dat voor elkaar te krijgen". Van Toorenburg pleitte voor "daadkracht".

VVD-Kamerlid Becker richtte haar kritiek vooral op Marokko. Ze vindt dat "de tijd van lief vragen nu echt voorbij is" en dat het kabinet ook moet dreigen met tegenmaatregelen. PVV-Kamerlid Emiel van Dijk noemde het "schandalig hoe Nederland te kakken wordt gezet door Marokko en hoe de staatssecretaris daar haar oren naar laat hangen". Ook volgens SGP-Kamerlid Stoffer zet Marokko Nederland "gewoon in zijn hemd".


‘Vandaag is eigenlijk een finale in de Champions League: Ajax gaat door of niet door’
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vandaag-is-eigenlijk-een-finale-ajax-gaat-door-of-niet-door~bfb06f96/
12/10/2019 03:35 PM VK:Politiek
Vanavond speelt Ajax de laatste groepswedstrijd in de Champions League, in eigen huis tegen Valencia. Na een aantal mooie en zenuwslopende wedstrijden staan de Amsterdammers eerste in de poule, maar het kan nog helemaal misgaan. We blikken vooruit met sportverslaggever Willem Vissers.
Kritische Rekenkamer: NPO kan besteding omroepmiljoenen niet controleren
https://www.ad.nl/show/kritische-rekenkamer-npo-kan-besteding-omroepmiljoenen-niet-controleren~ab3104e5/
12/10/2019 03:26 PM AD:politiek
De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft onvoldoende zicht op de besteding van belastinggeld door de verschillende omroepen. Daardoor kan de publieke omroep zijn wettelijke taak - aansturen op doelmatigheid en transparantie - niet goed waarmaken. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een vandaag gepubliceerd onderzoek.
Stikstofwet in principe voor kerst in senaat
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/stikstofwet-in-principe-voor-kerst-in-senaat-1.1616486
12/10/2019 03:25 PM RD.nl
De spoedwet van het kabinet met stikstofmaatregelen wordt in principe voor de kerst behandeld in de Eerste Kamer. Senatoren hadden aangegeven wellicht meer tijd nodig te hebben, maar de Kamer wil toch volgende week al stemmen over de wet.
Eerste Kamer wil spoedwet stikstof toch voor Kerst behandelen
https://nos.nl/l/2314138
12/10/2019 03:25 PM NOS Nieuws - Politiek

De Eerste Kamer wil de spoedwet stikstof toch nog voor het kerstreces behandelen. Dat hebben de woordvoerders vandaag besloten. Minister Schouten moet vooraf nog wel een stapel vragen beantwoorden over de juridische houdbaarheid, garanties voor natuurgebieden en voorrang voor woning- boven wegenbouw.

Het kabinet hoopt dat de wet nog dit jaar wordt aangenomen, zodat de bouw snel kan worden vlot getrokken. Maar de oppositie trapte vorige week op de rem.

Vanmiddag besloot een meerderheid om komende maandag te bekijken of alle schriftelijke vragen naar tevredenheid zijn beantwoord en het debat alvast 'met potlood' voor dinsdag in de agenda te zetten. Het is de bedoeling er nog dezelfde dag over te stemmen.

GroenLinks

De spoedwet stikstof is vorige week aangenomen door de Tweede Kamer. Behalve de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden de SGP, 50Plus en het lid Haga voor.

Of de wet het in de Eerste Kamer gaat halen, is nog onzeker. De coalitie heeft daar, ook met de stemmen van de SGP en 50Plus, geen meerderheid. Minister Schouten en minister Hoekstra zijn inmiddels bij fractievoorzitters in de Tweede Kamer aan het peilen of zij nog overgehaald kunnen worden. Zij zijn vanmiddag bij onder anderen Klaver van GroenLinks langsgeweest.

Het blijft niet bij deze spoedwet. De commissie-Remkes, die het kabinet heeft ingesteld om advies te geven over de stikstof-problematiek, is nog volop aan het werk.

De commissie onder leiding van oud-minister Remkes, die inmiddels ook waarnemend burgemeester van Den Haag is, bracht in september al een advies uit voor de korte termijn. Op basis daarvan is onder meer besloten om de maximumsnelheid te verlagen naar 100 kilometer per uur. Die maatregel gaat in maart in.

Remkes komt naar verwachting vrijdag met een tweede advies, over de weidegang van koeien. Nu moeten boeren eigenlijk een vergunning aanvragen om hun koeien naar buiten laten. De adviescommissie zei in het eerste advies dat er een gedoogstatus moet blijven bestaan, want koeien in de wei veroorzaken minder stikstofuitstoot dan koeien op stal. Deze week komt er een extra advies over al dan niet verplicht weiden van vee.

Een derde advies, over de luchtvaart, verschijnt naar verwachting in de eerste week van januari. Eerder zei Remkes dat voor het eind van dit jaar klaar kon zijn, maar dat lukt net niet. In dit advies zal het ook gaan over natuurvergunningen voor Schiphol, Lelystad Airport, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport, Groningen Airport Eelde en Eindhoven Airport. Volgens milieuorganisaties hebben de luchthavens ten onrechte niet zo'n vergunning. Remkes moet daar duidelijkheid over geven.

In mei komt het vierde advies van de commissie-Remkes, over de aanpak van het stikstofprobleem op de lange termijn. Dat zal naar verluidt vooral gaan over mogelijke maatregelen voor de industrie en scheepvaart.


Democraten maken aanklachten tegen Trump bekend: machtsmisbruik en dwarsbomen Congres
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/democraten-maken-aanklachten-tegen-trump-bekend-machtsmisbruik-en-dwarsbomen-congres~ba1afcdd/
12/10/2019 03:20 PM VK:Politiek
President Trump moet worden aangeklaagd omdat hij zijn macht heeft misbruikt en het onderzoek van het parlement naar de Oekraïne-affaire heeft gedwarsboomd. Deze twee aanklachten hebben de Democraten dinsdag bekendgemaakt na een impeachmentonderzoek van bijna drie maanden.
Kamer geërgerd over optreden Broekers-Knol
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/kamer-ge%C3%ABrgerd-over-optreden-broekers-knol-1.1616481
12/10/2019 02:59 PM RD.nl
Oppositie- en coalitiepartijen toonden zich dinsdag geërgerd dat een gesprek over migratie van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie) met de Marokkaanse ambassadeur niet is doorgegaan. Maar ook de houding van de bewindsvrouw zelf zet kwaad bloed. Kamerleden uit oppositie en coalitie concludeerden dat Broekers-Knol geen antwoord wilde geven op hun vragen.
Kamer kritisch over Marokko-rel: ‘Staatssecretaris in het hemd’
https://www.ad.nl/politiek/kamer-kritisch-over-marokko-rel-staatssecretaris-in-het-hemd~a256f435/
12/10/2019 02:30 PM AD:politiek
Tal van Tweede Kamerleden hebben geen goed woord over voor staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, die geen afspraak wist te krijgen met Marokko om over migratie te spreken.
Hoe Spanje, gastland van de VN-klimaattop, zelf worstelt met opwarming: ook voor de wijnoogst kan het te heet worden
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ook-voor-de-wijnoogst-kan-het-te-heet-worden~b2a66718/
12/10/2019 02:23 PM VK:Politiek
Spanje, deze week gastland van de VN-Klimaattop, is wijnland bij uitstek. Of was. Door de droge, hete zomers wordt het steeds moeilijker in Spanje druiven te laten groeien. Bodegas Torres legt zich er niet bij neer. De wijnmaker kweekt oude druivenrassen opnieuw op, en ook hoog in de bergen worden wijngaarden aangelegd.
Herwijnen langer in spanning: besluit radar een week uitgesteld
https://www.ad.nl/rivierenland/herwijnen-langer-in-spanning-besluit-radar-een-week-uitgesteld~a5997279/
12/10/2019 02:17 PM AD:politiek
Herwijnen moet nog tot 17 december wachten voor er meer duidelijk wordt over het plaatsen van een militaire radar aan de Broekgraaf. De Eerste Kamer zou er dinsdag over beslissen, maar omdat het ministerie van Defensie nog geen antwoord heeft gegeven op alle vragen, is de stemming uitgesteld.
Rekenkamer: doelmatigheid publieke omroep moeilijk te controleren
https://nos.nl/l/2314129
12/10/2019 02:00 PM NOS Nieuws - Politiek

De NPO heeft onvoldoende de mogelijkheid om de verschillende omroepen aan te spreken op de uitgaven die ze doen. Dat komt doordat de wetgever onvoldoende heeft stilgestaan bij de uitvoerbaarheid van zo'n aanpak. Dat is een van de bevindingen in een rapport van de Algemene Rekenkamer.

De Rekenkamer onderzocht de doelmatigheid van de publieke omroep. 'Hilversum' krijgt jaarlijks 850 miljoen euro van het kabinet voor het maken van programma's. Sinds 2016 heeft de NPO de wettelijke opdracht om daarbij de kosten nadrukkelijk in de hand te houden.

De onderzoekers constateren dat van doelmatige controles in de praktijk nog niet veel terechtkomt. Het is ook een beetje een onmogelijke opdracht, schrijven ze, want de omroepen als NOS, BNNVARA, AVROTROS en KRONCRV zijn inhoudelijk onafhankelijk. "Dat maakt het voor de NPO lastig om omroepen aan te spreken op de prestaties die zij leveren met een bepaald budget."

Ook blijken de omroepen vaak niet bereid om tot in detail inzicht te geven in de kosten van hun programma's. Er is interne weerstand tegen het sturen op doelmatigheid.

Sportrechten uitzondering

Uitzondering vormt de aanschaf van rechten voor sportuitzendingen. De Rekenkamer noemt het opvallend dat de NPO daarbij wel een duidelijke afweging maakt of de kosten opwegen tegen het doel dat er met de uitzendingen wordt bereikt. Dat heeft ertoe geleid dat een voetbalcompetitie als de Champions League al een aantal jaren niet meer bij de publieke omroep is te zien.

De Rekenkamer is ook kritisch over constructies, waarbij bekende presentatoren hun programma's laten maken door productiemaatschappijen waar ze zelf eigenaar van zijn. Voorbeelden daarvan zijn Jeroen Pauw en Floortje Dessing.

Er bestaat daardoor "slecht zicht op het honorarium van presentatoren. Er is immers niet meer goed vast te stellen welke prestatie tegenover welke beloning staat", schrijven de onderzoekers.

Nieuws is goedkoop

De Rekenkamer maakte een overzicht van de kosten van programmagenres, afgemeten aan het aantal kijkers dat ze trekken. Daaruit blijkt dat nieuwsuitzendingen tot de goedkoopste behoren. De programmakosten daarvan bedroegen vorig jaar 47 euro per kijker. Programma's in de categorie religie waren veruit het duurst: 489 euro per kijker.

Minister Slob moet nog eens kijken of de NPO wel voldoende instrumenten heeft om te sturen op doelmatigheid, is een van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Er moet duidelijker worden welke soort programma's prioriteit hebben en hoeveel ze mogen kosten.

Het aantal programma's dat niet door de omroepen zelf, maar door commerciële productiebedrijven wordt gemaakt, moet niet verder stijgen. Minister Slob wil dat wel, maar volgens de Rekenkamer brengt dat aanzienlijke risico's met zich mee. "Uitbesteding brengt flink hogere kosten met zich mee, zonder dat duidelijk is of daar ook betere prestaties tegenover staan."


Noord-Hollandse gedeputeerde stapt op wegens dossier Tata Steel
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/noord-hollandse-gedeputeerde-stapt-op-wegens-dossier-tata-steel~bafad475/
12/10/2019 01:51 PM VK:Politiek
De Noord-Hollandse gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) heeft dinsdagochtend met onmiddellijke ingang zijn ontslag ingediend. Tekin zegt ‘geen vat’ meer te hebben op het Tata Steel-dossier. Hij was onder meer verantwoordelijk voor volksgezondheid en milieu.
Kamermeerderheid wil lachgasverbod kabinet torpederen
https://www.ad.nl/politiek/kamermeerderheid-wil-lachgasverbod-kabinet-torpederen~a83891fc/
12/10/2019 01:21 PM AD:politiek
Een Kamermeerderheid wil – vooralsnog met steun van regeringspartijen VVD en D66 – zorgen dat het kabinetsplan om van lachgas een softdrug te maken, de politieke eindstreep niet haalt.
Bosnië moet nog veel doen van EU-ministers
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/2.804/bosni%C3%AB-moet-nog-veel-doen-van-eu-ministers-1.1616449
12/10/2019 12:57 PM RD.nl
Bosnië en Herzegovina voldoet onvoldoende aan de Europese democratische criteria om lid te kunnen worden van de EU. Het land moet nog „aanzienlijke” inspanningen verrichten op het gebied van de rechtsstaat, mensenrechten en minderheden. Dat concluderen de EU-ministers verantwoordelijk voor Europese Zaken op basis van een advies van de Europese Commissie.
Britse overname cateraar Vermaat goedgekeurd
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/2.804/britse-overname-cateraar-vermaat-goedgekeurd-1.1616447
12/10/2019 12:44 PM RD.nl
De Europese Commissie heeft de overname van het grote Nederlandse cateringbedrijf Vermaat Groep door de Britse investeerder Bridgepoint goedgekeurd. Volgens Brussel heeft de deal „zeer beperkte” invloed op de markt en zijn er geen zorgen over concurrentieverstoring.
Boerenpartij stap dichter bij Kamerverkiezing
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/2.804/boerenpartij-stap-dichter-bij-kamerverkiezing-1.1616446
12/10/2019 12:43 PM RD.nl
De deelname van een nieuwe boerenpartij aan de Tweede Kamerverkiezingen is een stap dichterbij. De BBB, voortgekomen uit de onvrede van boeren over Haagse regels, mag van de Kiesraad straks met die afkorting op het stembiljet.
Kabinet geeft 50PLUS nog geen wisselgeld
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/2.804/kabinet-geeft-50plus-nog-geen-wisselgeld-1.1616443
12/10/2019 12:30 PM RD.nl
Er komt voorlopig geen onderzoek naar de rekenrente voor pensioenfondsen, schrijft minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees aan de Eerste Kamer. Oppositiepartij 50PLUS heeft haar steun voor de stikstofspoedwet van het kabinet voorwaardelijk gemaakt aan de toezegging dat zo’n onderzoek naar de rekenrente er komt.
GroenLinks-Kamerlid Diks weer in opspraak wegens vergoeding
https://www.nu.nl/politiek/6016764/groenlinks-kamerlid-diks-weer-in-opspraak-wegens-vergoeding.html
12/10/2019 12:16 PM NU - Politiek
Tweede Kamerlid Isabelle Diks is opnieuw in opspraak gekomen. Uit berichtgeving van HP/De Tijd blijkt dinsdag dat de GroenLinkser vanaf januari 2018 een verblijfskostenvergoeding van 2.000 euro netto per maand heeft ontvangen. Diks stond ingeschreven in de gemeente Leeuwarden, terwijl zij woonde in Den Haag.
Met overname van 460 miljoen ontstaat grootste uitgever ooit in Nederland
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dpg-media-neemt-uitgever-sanoma-over-twee-reuzen-worden-een-superreus~b62297b9/
12/10/2019 12:14 PM VK:Politiek
DPG Media koopt voor 460 miljoen euro tijdschriftengigant Sanoma, uitgever van bladen en eigenaar van Nu.nl. Daarmee ontstaat het grootste uitgeverijbedrijf in de Nederlandse geschiedenis. ‘Persbureau ANP is geen vanzelfsprekendheid meer.’
Boris Johnson dient acteur Hugh Grant van repliek met parodie op Love Actually
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/boris-johnson-dient-acteur-hugh-grant-van-repliek-met-parodie-op-love-actually~bd889500/
12/10/2019 12:00 PM VK:Politiek
Boris Johnson heeft Hugh Grant van repliek gediend. In een laatste poging de Britten voor zich te winnen heeft de premier een geestige parodie op een bekende scène uit Love Actually verspreid. De bekende acteur helpt zowel Labour als de liberaal-democraten in hun strijd tegen de Conservatieve regering.
Palestijnen hekelen bezoek CU en SGP aan nederzettingen
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/palestijnen-hekelen-bezoek-cu-en-sgp-aan-nederzettingen-1.1616419
12/10/2019 11:36 AM RD.nl
Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt „in de sterkste bewoordingen” een bezoek van „anti-Palestijnse parlementsleden”, onder wie Joël Voordewind (ChristenUnie) en Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP), aan „illegale Israëlische nederzettingen in de bezette staat Palestina.”
Kabinet wil lachgas op zwarte lijst Opiumwet
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/kabinet-wil-lachgas-op-zwarte-lijst-opiumwet-1.1616417
12/10/2019 11:30 AM RD.nl
Het recreatief gebruik van lachgas gaat als het aan het kabinet ligt onder de Opiumwet vallen. Drie vragen.
GroenLinks vraagt advies over vergoeding Kamerlid Diks
https://nos.nl/l/2314111
12/10/2019 11:25 AM NOS Nieuws - Politiek

GroenLinks gaat de nieuwe integriteitsadviseur van de Tweede Kamer advies vragen over een vergoeding van Kamerlid Isabelle Diks. Volgens de partij mag er geen onduidelijkheid bestaan over de regels en de toepassing ervan door Diks.

Diks woonde in Leeuwarden toen ze gekozen werd in de Tweede Kamer en ze stond ook in die plaats ingeschreven. Volgens HP/De Tijd woonde ze sinds januari 2018 in de praktijk vooral in Den Haag. Ze zou mogelijk ten onrechte een verblijfskostenvergoeding van de Tweede Kamer hebben ontvangen.

GroenLinks zegt in een verklaring dat Diks naast haar huis in Leeuwarden ook een huis in Den Haag had gekocht, omdat dagelijks heen en weer rijden onmogelijk bleek. "Het huis van Isabelle Diks is recent verkocht en op dit moment staat zij ingeschreven in Den Haag", voegt de partij eraan toe.

De Tweede Kamer stelde onlangs een onafhankelijk adviseur aan voor integriteitskwesties, oud-griffier Jacqueline Biesheuvel. Zij gaat 1 januari aan het werk en GroenLinks heeft haar nu dus al een kwestie voorgelegd.

Recent bleek dat Diks naast haar Kamerlidmaatschap ook wachtgeld kreeg: ze was eerder wethouder in Leeuwarden en daarmee verdiende ze meer dan als Kamerlid. Na vragen daarover besloot Diks twee weken geleden haar wachtgelduitkering per direct stop te zetten en het wachtgeld terug te betalen.




Nieuwsbin (copyright 2018) is een initiatief van Ubels Computer Service in samenwerking met TrefpuntGroningen. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info at ucservice.nl.