Meer bins: Groningen Formule 1 Politiek

Politiek headlines in chronologische volgorde

Dit overzicht bevat Headlines van: NU.nl - RTL Nieuws - Algemeen Dagblad - NOS - Volkskrant - Reformatorisch Dagblad
Voor je browser of als WebApp!

Kamer bezorgd over onderzoek naar 'paspoortprofessor' Kochenov
https://nos.nl/l/2311606
11/22/2019 10:00 PM NOS Nieuws - Politiek

Verschillende Kamerleden hebben Kamervragen gesteld over het onderzoek naar de Groningse 'paspoortprofessor' Dimitry Kochenov. De Rijksuniversiteit Groningen promoot namelijk online een omstreden onderzoeksproject van Kochenov, terwijl eerder nog beloofd werd daar onderzoek naar in te stellen.

In september berichtte Nieuwsuur over de omstreden nevenfuncties van de Dimitry Kochenov in de wereld van de paspoorthandel. Kochenov is expert in juridische kwesties rond EU-burgerschap, maar gaf ook betaald advies aan de Maltese regering over de lucratieve handel in EU-paspoorten. De oppositie op Malta beschuldigt regeringsfunctionarissen van corruptie en zelfverrijking.

De Rijksuniversiteit Groningen beloofde na de berichtgeving de zaak te onderzoeken. Minister Ingrid van Engelshoven gaf de onderwijsinspectie de opdracht mee te kijken.

Maar vooralsnog staan de colleges van Kochenov nog altijd gewoon op de roosters, en recentelijk promootte de Rijksuniversiteit zelfs nog één van Kochenov's omstreden onderzoeksprojecten: een onderzoeksproject waarvan de universiteit Kochenov vroeg het stop te zetten na de berichtgeving van Nieuwsuur bijna twee maanden geleden.

"Hij is niet op non-actief gesteld en dus gaat dat in principe gewoon door", laat een woordvoerder van de Rijksuniversiteit Groningen desgevraagd weten. Het organisatiebureau Berenschot gaat het onderzoek uitvoeren, maar dat de onderzoeksvraag is nog niet geformuleerd. "De onderzoeksvraag opstellen en vaststellen moet zorgvuldig gebeuren. Vandaar dat het even duurt", aldus de universiteit.

"Ik vind dat dit uitermate traag gaat", zegt Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA). "Als je een onderzoek instelt, verwacht dat je dat het snel opgepakt wordt, en dat gebeurt niet. Het heeft er de schijn van dat dit uitstellen is tot niemand er meer naar vraagt."

Ook Renske Leijten (SP) is kritisch in haar vragen aan minister van Engelshoven. "We zijn als politiek erg ongelukkig met die handel in paspoorten. We hebben er al meerdere keren Kamervragen over gesteld. Als de minister belooft toe te zien op het onderzoek en dan gebeurt er niks, dan moet de Kamer wel aan de bel."

Kijk hieronder onze special over de paspoortenhandel op Malta en welke rol professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen daarin precies speelt.


Politie Rotterdam zoekt grenzen van de wet op in strijd tegen wapens
https://nos.nl/l/2311598
11/22/2019 08:52 PM NOS Nieuws - Politiek

Rotterdam heeft te maken met aanhoudend vuurwapengeweld. Uit cijfers van de Eenheid Politie Rotterdam blijkt dat in de regio Rotterdam dit jaar meer schietincidenten waren dan in de afgelopen vijf jaar, ook al is het nog maar november.

Het OM kondigde eerder al nieuwe maatregelen aan om het geweld het hoofd te bieden. Zo is het tipgeld voor wapens verhoogd van 500 naar 750 euro en gaat de politie experimenteren met persoonsgericht preventief fouilleren.

Preventief fouilleren is al mogelijk bij groepen mensen, die zich in gebieden bevinden die de officier van justitie aanwijst. Een strikte voorwaarde is dat de politie niet op individuele kenmerken mag selecteren.

Maar vanaf 1 december start een pilot waarbij dat juist wel gebeurt. De officier van justitie heeft een klein groepje van enkele 'veiligheidsrisico-subjecten' uitgekozen, die altijd gefouilleerd mogen worden in Rotterdam. Zij zijn geselecteerd op basis van informatie uit politiedossiers, waaruit een risico op wapengeweld blijkt.

De geselecteerden zijn inmiddels geïnformeerd. Dit zijn mensen van wie de officier van justitie denkt dat zij een risico vormen voor de samenleving of zichzelf. Het OM beroept zich op de 'Wet Wapens en Munitie', waarin inderdaad een bevoegdheid staat om te fouilleren. Maar niet iedereen is overtuigd dat deze bevoegdheid op deze manier gebruikt mag worden.

Vrees voor 'doelverschuiving'

"De politie heeft er een handje van om de grenzen van de wet op te zoeken. Zeker in Rotterdam" vindt Vincent Böhre van Privacy First. "Ervaring leert dat leidt tot doelverschuiving. Als dit nu voor één of twee doelen wordt geïntroduceerd, kan je er donder op zeggen dat dit later voor veel meer doelen wordt gebruikt."

Met deze nieuwe aanpak zoekt Rotterdam de grenzen van de wet op, maar of die overschreden wordt is onduidelijk. Daarom hoopt het OM zo snel mogelijk een wapen aan te treffen tijdens een persoonsgerichte preventief fouilleeractie. De rechter zal zich dan over deze kwestie buigen en bepalen of de politie op of over het randje opereert.

"Het is voor ons ook nog even uitproberen hoe dat werkt", zegt Lillian van Duijvenbode, woordvoerder van politie Rotterdam. "Kunnen we het behappen? Hoe werkt het? Houdt het stand in een rechtszaal? Om dat goed en zorgvuldig te kunnen testen, gaan we met een kleine groep beginnen."


Mbo'ers blijven toch zitten met ongebruikte schoolboeken
https://nos.nl/l/2311576
11/22/2019 05:41 PM NOS Nieuws - Politiek

Mbo-studenten willen dat de minister meer actie onderneemt om te voorkomen dat zij onnodig geld uitgeven aan schoolboeken die uiteindelijk niet gebruikt worden in de les.

Op een meerderheid van de twintig grootste mbo-scholen krijgen studenten nu nog steeds geen geld terug voor hun ongebruikte schoolboeken, blijkt uit een rondgang van NOS op 3. Terwijl de Tweede Kamer wel een motie heeft aangenomen waarin dat is afgesproken.

"Het is gewoon zonde van het geld, je koopt boeken en die gebruik je vervolgens niet", zegt een tweedejaars studente. "Dat geld kan je beter ergens anders aan besteden."

In onderstaande video legt NOS op 3 aan je uit wat het oorspronkelijke plan was, en waarom je nu je geld nog niet kan terugvragen:

De onvrede over de ongebruikte schoolboeken kwam vorig jaar bij de minister terecht na een onderzoek onder ruim 250.000 mbo'ers. Daarin gaf bijna de helft van de mbo-studenten aan voor hun opleiding boeken te moeten kopen die ze daarna nooit meer gebruiken.

VVD en SP dienden daarop in april een motie in, waarin ze de regering vroegen om scholen te verplichten ongebruikte boeken terug te kopen. Die motie werd aangenomen, tot vreugde van JOB, de belangenorganisatie voor mbo-studenten. "Toen we dat hoorden, waren we heel blij. Nu gaat er echt wat gedaan worden aan onnodige kosten", dacht voorzitter Jurgen van der Hel.

Maar die vreugde was van korte duur. Minister Van Engelshoven gaf al kort daarna aan dat ze pas halverwege volgend jaar wil kijken of ze scholen echt gaat verplichten een terugkoopregeling te hebben.

Scholen aan zet

De minister wil eerst de evaluatie van het 'servicedocument schoolkosten' afwachten. In dat document spraken het ministerie van Onderwijs, de MBO-raad en JOB af dat scholen periodiek moeten controleren of hun boekenlijsten nog up-to-date zijn en dat zij studenten alleen mogen vragen 'onderwijsbenodigdheden' aan te schaffen die voldoende intensief gebruikt worden.

Uit onze rondgang blijkt wel dat meeste scholen sinds de invoering van dat servicedocument in 2018 scherper zijn gaan letten op de boekenlijsten die ze hun studenten voorleggen. Zo doen ze op Landstede MBO in Zwolle een proef, waarbij studenten niet meer aan het begin van het schooljaar alle boeken moeten aanschaffen, maar per kwartaal of maandelijks. Als de boeken dus ook echt nodig blijken te zijn. De eerste resultaten van de proef zijn positief.

'Onnodige kosten'

Andere scholen zetten in op het vooraf goed checken van de boekenlijsten door studentraden en docenten, om zo te voorkomen dat boekenlijsten niet meer up-to-date zijn. Op sommige scholen kunnen studenten hun ongebruikte boeken aan het einde van het schooljaar dus wel weer inleveren en krijgen ze hun geld terug.

Maar op de meerderheid van de mbo's is dat dus niet het geval. Ongewenst, vinden ze bij JOB. "Het studenten onnodig opzadelen met kosten, moet je toch per definitie niet willen", zegt voorzitter Jurgen van der Hel. Hij kent de voorbeelden van scholen die het wel goed geregeld hebben voor studenten. "Die andere studenten zijn dus eigenlijk de sjaak, want die moeten nog steeds die 700 euro aan boeken betalen en die kunnen er vervolgens niets mee."

De evaluatie van het servicedocument staat gepland aan het einde van schooljaar 2019-2020. Als blijkt dat veel studenten dan nog steeds te maken hebben met ongebruikte boeken, wil de minister een wetswijziging overwegen. Eerder niet.

Van der Hel: "Halverwege volgend jaar gaat ze kijken, en dan is het natuurlijk nog niet geregeld, hè. Als we moeten wachten op de uitvoering van de motie, zijn we over vier jaar nog niet klaar. Tot die tijd maken studenten dus kosten die ze niet hoeven te maken."


Merendeel zzp'ers is eigenlijk werknemer, wijst online test ministerie uit
https://nos.nl/l/2311568
11/22/2019 04:48 PM NOS Nieuws - Politiek

Uit een proef met een digitale vragenlijst van het ministerie van Sociale Zaken en de Belastingdienst blijkt dat het grootste deel van de zzp'ers waarschijnlijk gezien moet worden als werknemer. Dat heeft minister Koolmees bekendgemaakt.

De digitale vragenlijst, door het ministerie webmodule genoemd, is voorgelegd aan organisaties van werkgevers, vakbonden en zzp'ers. Vijftigduizend opdrachtgevers hebben hem ingevuld voor de zzp'ers die zij inhuren.

Belastingdienst

Het hulpmiddel is bedoeld om opdrachtgevers zekerheid te geven als zij iemand inhuren: ziet de Belastingdienst die zzp'er als zelfstandige of als werknemer? Zij weten dan vooraf of zij wel of geen loonbelasting moeten betalen of werknemersverzekeringen moeten regelen, zoals voor arbeidsongeschiktheid.

Het kabinet wil de komende maanden meer te weten komen over hoe werkgeversorganisaties, vakbonden en zzp'ers denken over het verschil tussen een zelfstandige en iemand in loondienst. Daarvoor worden discussies georganiseerd.

Minimumtarief

Aan de webmodule wordt de komende maanden nog gesleuteld. De opdrachtgevers begrepen sommige vragen niet en vonden de vragenlijst te lang. Uiteindelijk moet de webmodule begin 2020 klaar zijn.

Eerder kondigde minister Koolmees al aan dat er een wettelijk minimumtarief komt van 16 euro per uur en dat zzp'ers die meer dan 75 euro per uur in rekening brengen makkelijk een zelfstandigenverklaring krijgen.


Kaag: Nederlands kabinet is wel welkom in Marokko
https://nos.nl/l/2311551
11/22/2019 03:06 PM NOS Nieuws - Politiek

Nederland is welkom in Marokko. Dat heeft minister Kaag gezegd naar aanleiding van de commotie gisteren in de Tweede Kamer na uitspraken van staatssecretaris Broekers-Knol. Die zei dat ze naar Marokko wilde om daar te praten over het terugnemen van asielzoekers, maar dat Buitenlandse Zaken haar had laten weten dat ze daar niet de juiste mensen zou spreken. Nadat de Kamer daar zeer verrast op had gereageerd, voegde Broekers, "om misverstanden weg te nemen", daaraan toe dat Marokko niet geweigerd had haar te ontvangen.

Kaag, minister voor Ontwikkelingssamenwerking, zei vandaag dat het niet doorgaan van het bezoek praktische, "agenda-technische" redenen had. Broekers wilde bij een conferentie in Marokko met haar Marokkaanse collega praten, maar die zou niet bij die bijeenkomst zijn. Volgens Kaag was er sprake van een "misverstand in de woorden".

Doorlopend contact

De bewindsvrouw benadrukte dat Nederland een goed functionerende ambassade in Marokko heeft en dat minister Blok doorlopend contact heeft met zijn collega-bewindsman. Volgens haar is het "absoluut niet aan de orde dat wij in Marokko niet welkom zijn".

Het kabinet praat bijvoorbeeld met de Marokkanen over het sturen van een handelsmissie. Kaag voegde er wel aan toe dat het terugnemen van eigen onderdanen in Marokko heel gevoelig ligt. "De staatssecretaris wil dat graag persoonlijk bespreken in Marokko of op een andere plek; het is nu een kwestie van het juiste moment vinden, met de juiste personen."

De Marokkaanse ambassade in Den Haag zegt verbaasd te zijn over de commotie. Een medewerker laat weten dat er nooit een verzoek is binnengekomen van Broekers-Knol, niet bij de ambassade en ook niet bij het betreffende ministerie in Rabat.


'Gemeentepolis' voor mensen met laag inkomen duurder
https://nos.nl/l/2311489
11/22/2019 06:48 AM NOS Nieuws - Politiek

Honderdduizenden mensen met een minimuminkomen zijn komend jaar meer kwijt aan hun zorgverzekering. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Zorgkiezer. Het probleem ligt bij de gemeentepolis waar zo'n 725.000 mensen gebruik van maken.

Mensen met een minimuminkomen kunnen via hun gemeente een collectieve zorgverzekering afsluiten. De gemeente biedt samen met een zorgverzekeraar een korting zodat lage inkomens minder premie hoeven te betalen. Sommige gemeenten betalen ook een deel van de premie of het eigen risico.

Uit het onderzoek van Zorgkiezer blijkt dat deze gemeentepolis in veel gemeenten in 2020 een stuk duurder wordt. "Dat komt doordat de zorgverzekeraar de collectiviteitskorting volgend jaar verlaagt of geheel schrapt", zegt Peter Ruys van vergelijkingssite Zorgkiezer.

Stijgende zorgkosten

De minima worden mogelijk aan twee kanten benadeeld: niet alleen de korting wordt verlaagd, bepaalde gemeenten snijden ook in de financiële bijdrage die de lage inkomens voor hun zorgkosten krijgen. "Dit betekent dat mensen soms 80 tot meer dan 100 euro per jaar meer gaan betalen." En dat terwijl de zorgtoeslag maar met 60 euro zal stijgen in 2020, zegt Ruys.

Het kabinet heeft wel rekening gehouden met stijgende zorgkosten. Vandaar dat de zorgtoeslag voor mensen met een laag inkomen omhoog gaat. Maar het was de bedoeling om de koopkracht van deze groep hiermee iets te verbeteren. Voor honderdduizenden mensen lukt dat niet.

Grote verschillen tussen gemeenten

"De verschillen tussen de gemeentes zijn enorm", stelt Ruys. Zo gaat de collectieve zorgverzekering voor de minima volgend jaar in Leiden zo'n 180 euro meer kosten terwijl in Utrecht de minima bijna 40 euro minder gaan betalen, blijkt uit het onderzoek. Gemeenten waar de gemeentepolis goedkoper wordt, zijn flink in de minderheid.

In Rotterdam maken zo'n 60.000 mensen gebruik van de gemeentepolis van verzekeraar VGZ. Ook Hatice Sevinç heeft deze gemeentepolis. Ze krijgt de afgelopen jaren al steeds minder medicijnen vergoed en kreeg onlangs een brief met de nieuwe premie.

Ze is geschrokken van het bedrag dat ze volgend jaar extra moet betalen:

VGZ, de verzekeraar die de gemeentepolis verzorgt in Rotterdam, halveert de collectiviteitskorting voor alle klanten. Dus ook voor de minima. Verzekeraars mogen van het kabinet in 2020 minder korting geven op de premie van een collectieve zorgverzekering. Door deze maatregel wordt deze groep benadeeld, zeker omdat voor deze mensen een stijging van een paar euro per maand al te veel kan zijn.

"Ik baal er heel erg van", zegt de Rotterdamse wethouder Sven de Langen van Volksgezondheid. "Elke euro voor de Rotterdammers is er een." De gemeente Rotterdam zegt er niks aan te kunnen doen en vindt dat het kabinet in actie moet komen. "Ik hoop dat de minister voor de minima de korting behoudt."

Gemeentepolis soms niet nodig

Verzekeraar CZ, die in 67 gemeenten de collectieve zorgverzekering voor de lage inkomens aanbiedt, zegt dat de polis niet meer houdbaar was. "Het kost ons enkele miljoenen per jaar. We moesten een ingreep doen om een betaalbare premie voor al onze klanten te kunnen bieden", zegt een woordvoerder.

De mensen die een gemeentepolis hebben, maken vaak gebruik van veel en langdurige zorg, verklaart de woordvoerder. De pakketten zijn daardoor ook uitgebreid. Zo wordt vaak de tandarts volledig vergoed en kunnen mensen veel fysio-behandelingen vergoed krijgen.

Maar, zegt Ruys van Zorgkiezer, daardoor is de premie ook erg hoog. "Over het algemeen hebben mensen met lage inkomens veel zorgkosten, maar voor veel mensen geldt dat ook niet." In dat geval is zo'n gemeentepolis veel te duur, vertelt hij. "De gemeente moet mensen erop wijzen dat het een prima verzekering is, mits je veel zorgkosten hebt."

Zorgkosten beheersbaar houden

In een reactie verdedigt minister Bruins de maatregel van het kabinet om de collectiviteitskorting tot maximaal 5 procent te beperken. Volgens Bruins verhogen veel ziektekostenverzekeraars eerst kunstmatig de premie om dan later een korting te geven.

"Dat vind ik geen goede manier van werken. Een collectiviteitskorting moet erop gericht zijn om iets collectief goed in te kopen en het voordeel door te geven aan de mensen."

Hoe gemeenten precies met de financiële bijdrage in de zorgkosten van lage inkomens omgaan, is volgens Bruins een zaak van de gemeenten zelf. Hij benadrukt verder dat het kabinet er veel aan gelegen is om de zorgkosten beheersbaar te houden.


Kabinet investeert fors in wegen, openbaar vervoer en woningbouw
https://nos.nl/l/2311480
11/22/2019 03:47 AM NOS Nieuws - Politiek

Het kabinet gaat fors investeren in een aantal infrastructuurprojecten voor de komende jaren. De ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven trekken samen met de regio's honderden miljoenen uit om wegen te verbreden, het openbaar vervoer te verbeteren en nieuwe huizen te bouwen.

Zo komt er ruim een half miljard euro beschikbaar voor de verbreding van de snelwegen en verbetering van het ov en lokale wegen tussen Amsterdam en Hoorn. De regio Utrecht krijgt 380 miljoen voor de bouw van ruim 9000 woningen die goed bereikbaar moeten zijn met het ov.

Verder gaat station Schiphol Airport grondig op de schop. Het station kan uiterlijk 2025 meer reizigers aan, wordt overzichtelijker en krijgt logischer looproutes voor reizigers. Daarvoor wordt 237 miljoen euro vrijgemaakt. Verder komt er 103 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van files op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven.


Afspraken over verbetering wegen, openbaar vervoer en woningbouw
https://nos.nl/l/2311480
11/22/2019 03:47 AM NOS Nieuws - Politiek

Het kabinet heeft met diverse partijen afspraken gemaakt over verbeteringen in de infrastructuur voor de komende jaren. De ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven trekken samen met de regio's honderden miljoenen uit om wegen te verbreden, het openbaar vervoer te verbeteren en nieuwe huizen te bouwen.

Zo komt er ruim een half miljard euro beschikbaar voor de verbreding van de snelwegen A7 en A8 tussen Amsterdam en Hoorn. Ook worden daar het ov en de lokale wegen aangepakt. In de regio boven Amsterdam zijn er plannen voor zeker 40.000 nieuwe woningen.

De regio Utrecht krijgt 380 miljoen voor de bouw van ruim 9000 huizen die goed bereikbaar moeten zijn met het ov. Daarnaast zijn er voor de lange termijn afspraken gemaakt om tot 2040 170.000 woningen te bouwen in de zuidelijke Randstad.

Schiphol

Verder gaat het station Schiphol Airport grondig op de schop. Het treinstation kan uiterlijk 2025 meer reizigers aan, wordt overzichtelijker en krijgt logischer looproutes voor reizigers. Daarvoor wordt 237 miljoen euro vrijgemaakt.

Het kabinet steekt ook geld in extra wissels bij Schiphol, waardoor treinen vanaf het HSL-traject kunnen doorrijden naar Leeuwarden en Groningen. "Dat zal in 2023 zo zijn", zegt NS-woordvoerder Erik Kroeze. In dat jaar zet de NS daar nieuwe, snellere treinen in, maakte het bedrijf afgelopen nacht bekend.

Verder komt er 103 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van files op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven.

In het noorden van Limburg worden de dijken langs de Maas aangepakt. In drie gebieden worden dijken versterkt of verplaatst, zodat de rivier bij hoogwater meer ruimte krijgt.

In veel gevallen gaat het over al eerder uitgesproken voornemens en plannen. De ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven hebben daarover de afgelopen dagen concrete afspraken gemaakt met regionale bestuurders, gemeenten en bijvoorbeeld NS en Schiphol.

Stikstof

Van Veldhoven schreef eergisteren aan de Kamer dat grote projecten waarbij te veel stikstof wordt uitgestoten, soms wel jaren vertraging kunnen oplopen. Het kabinet houdt voor de nieuwe projecten rekening met een strenger vergunningenbeleid.


Kabinet moet aan de slag met Magnitsky-mensenrechtenwet
https://nos.nl/l/2311468
11/21/2019 09:53 PM NOS Nieuws - Politiek

Partijen in de Kamer wilde het al langer maar het kabinet moet er nu echt mee aan de slag: een wet die Europees regelt dat individuele schenders van mensenrechten worden aangepakt. De Kamer nam vandaag een voorstel aan dat het kabinet verplicht zich in te zetten voor een Europese wet en -indien dat niet lukt- een Nederlandse wet.

De wet - die de Magnitsky-wet wordt genoemd- is al in een aantal landen ingevoerd: de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië en de drie Baltische staten.

De wet is genoemd naar de Russische advocaat Sergei Magnitsky. Hij overleed in 2009 onder verdachte omstandigheden in een Russische cel, vermoedelijk nadat hij was mishandeld. Hij was opgepakt terwijl hij bezig was met een onderzoek naar corruptie. Verschillende sleutelpersonen in de zaak kwamen ook onder verdachte omstandigheden om.

Onder meer D66 en CDA willen al langer dat het kabinet zich inspant om de sancties Europees te regelen. De wet moet regelen dat de tegoeden van schenders van mensen worden bevroren en dat ze geen toegang meer tot EU-landen kunnen krijgen.

De Nederlandse regering stond tot nu toe op het standpunt dat invoeren pas zin heeft als de hele EU mee doet. De motie dwingt de regering om zich daarvoor in te spannen en als het niet lukt in elk geval een Nederlandse wet op te stellen.

Zodat, zoals CDA-Kamerlid Omtzigt het eerder zei, mensenrechtenschenders hun geld "niet hier op de Zuid-As stallen" of hier vrij rond kunnen reizen.


Slob: bemiddelaar nodig voor onderwijs-cao
https://nos.nl/l/2311460
11/21/2019 08:16 PM NOS Nieuws - Politiek

Er moet een bemiddelaar komen om de vastgelopen cao-onderhandelingen in het basisonderwijs vlot te trekken. Dat stelt minister Slob van Onderwijs voor aan vakbonden en werkgeversorganisaties.

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor het basisonderwijs werden gisteravond afgebroken.

De grootste vakbond, de Algemene Onderwijsbond (AOb) verwacht voorlopig geen akkoord. De werkgevers, verenigd in de PO-Raad, hadden een loonsverhoging van 3 procent geboden tot 1 juli 2020, maar de bonden vinden dat niet genoeg: ze willen 5 procent.

Slob noemt het van groot belang dat er goede cao wordt afgesloten. "Dat is juist in deze tijd van personeelstekorten en een hoge werkdruk van enorm belang. Gezien de urgentie van de problematiek zou het goed zijn als de onderhandelende partijen deze week weer bij elkaar zouden komen", aldus Slob.

"Er is structureel 285 miljoen euro beschikbaar en incidenteel 150 miljoen euro in 2019 voor de arbeidsvoorwaarden. Dit geld moet zo snel mogelijk bij het onderwijspersoneel terechtkomen", meent Slob.

De PO-Raad wil dat proberen, bijvoorbeeld door een eenmalige uitkering, maar dat is bij de bonden slecht gevallen, omdat er dan structureel niets verandert aan de positie van de leraren.

Het CNV heeft laten weten blij te zijn met het initiatief van Slob en zegt het liefst "morgen nog aan tafel" te willen.


Marokko weigert gesprek met Nederland over terugnemen asielzoekers
https://nos.nl/l/2311459
11/21/2019 08:09 PM NOS Nieuws - Politiek

Marokko weigert een gesprek met Nederland over het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat zei staatssecretaris Broekers-Knol in de Tweede Kamer. Ze wil in Marokko op bezoek, maar is niet welkom.

Marokkanen die in ons land asiel aanvragen maken weinig kans op een verblijfsvergunning omdat Marokko als veilig land wordt beschouwd. Maar Marokko neemt afgewezen asielzoekers nauwelijks terug en daarom wilde Broekers-Knol in overleg. Maar ze krijgt de minister "niet te spreken", aldus de staatssecretaris.

Kamerleden zijn ontstemd. "Hét signaal dat Marokko dit probleem niet serieus neemt", zegt SP-Kamerlid van Dijk.

Het CDA en de PVV vroegen waarom uitgeprocedeerden niet op het vliegtuig worden gezet naar het land van herkomst, ongeacht wat dat land ervan vindt. Volgens Broekers-Knol komen de meesten "per kerende post" weer terug.

'Geen zin'

GroenLinks-Kamerlid van Ojik zei "met stijgende verbazing" te luisteren. Hij wilde weten waarom Marokko de gesprekken weigerde, maar daar kon de staatssecretaris geen antwoord op geven.

Broekers-Knol zei dat ze via Buitenlandse Zaken en diplomatieke kanalen te horen had gekregen dat een bezoek geen zin had.

De SP oppert dat het Nederlandse Kabinet moet nadenken over visummaatregelen tegen Marokkaanse bewindsleden.

Het bezoek van Broekers-Knol en Rutte volgende week aan Nigeria, waar onder meer ook over migratie gesproken zal worden, gaat wel door.


Verbijstering Kamer om mislopen asielgesprek met Marokko
https://nos.nl/l/2311459
11/21/2019 08:09 PM NOS Nieuws - Politiek

De Tweede Kamer is verbijsterd dat Marokko en Nederland nog geen gesprek hebben gevoerd over het asielbeleid. Kamerleden van onder meer SP en GroenLinks willen snel opheldering van minister Blok van Buitenlandse Zaken.

Staatssecretaris Broekers-Knol zei in de Tweede Kamer dat ze op bezoek wilde om over het terugnemen van asielzoekers te praten, maar dat Buitenlandse Zaken haar had laten weten dat ze daar "niet de juiste mensen zou spreken". Tot nu toe is een gesprek over de kwestie met Marokko dus niet tot stand gekomen.

Marokkanen die in ons land asiel aanvragen, maken weinig kans op een verblijfsvergunning omdat Marokko als veilig land wordt beschouwd. Maar Marokko neemt afgewezen asielzoekers nauwelijks terug en daarom wilde Broekers-Knol in overleg. In het debat over de begroting van Justitie zei ze dat ze de Marokkaanse minister "niet te spreken" krijgt.

Kamerleden reageerden ontstemd. "Dat is hét signaal dat Marokko dit probleem niet serieus neemt", zei SP-Kamerlid Van Dijk. Het CDA en de PVV vroegen waarom uitgeprocedeerden niet op het vliegtuig worden gezet naar het land van herkomst, ongeacht wat dat land ervan vindt. Volgens Broekers-Knol komen de meesten "per kerende post" weer terug.

'Geen zin'

GroenLinks-Kamerlid Van Ojik zei "met stijgende verbazing" te luisteren. Hij wilde weten waarom Marokko de gesprekken weigerde, maar daar kon de staatssecretaris geen antwoord op geven. Broekers-Knol zei dat ze via Buitenlandse Zaken en diplomatieke kanalen te horen had gekregen dat een bezoek geen zin had.

Later op de avond kwam Broekers-Knol in de Kamer op de kwestie terug om "misverstanden weg te nemen". Ze zei dat het niet zo was dat Marokko haar geweigerd had te ontvangen.

SP-Kamerlid Van Dijk en GroenLinks-Kamerlid Van Ojik begrepen het verschil met haar eerdere uitleg niet. "Dat betekent toch nog steeds dat ze niet welkom was?" Beide partijen willen snel opheldering en de SP oppert dat het Nederlandse kabinet moet nadenken over visummaatregelen tegen Marokkaanse bewindsleden.

Het bezoek van Broekers-Knol en Rutte volgende week aan Nigeria, waar onder meer ook over migratie gesproken wordt, gaat wel door.


GroenLinks en PvdA blijven pensioenakkoord steunen
https://nos.nl/l/2311426
11/21/2019 04:18 PM NOS Nieuws - Politiek

GroenLinks en de PvdA trekken hun steun aan het pensioenakkoord niet in. Zij vinden het goed dat minister Koolmees heeft besloten dat de meeste pensioenfondsen volgend jaar niet hoeven te korten op de pensioenen die ze uitkeren. Dat er naar verwachting toch nog zo'n 600.000 mensen volgend jaar wel een lager pensioen krijgen, nemen ze voor lief.

De twee linkse oppositiepartijen dreigden vorige week hun handtekening onder het pensioenakkoord in te trekken. Zij wezen erop dat de problemen bij de fondsen zijn toegenomen sinds zij dit akkoord afgelopen zomer sloten met het kabinet, de coalitiepartijen, de vakbonden en de pensioenfondsen. Op basis van de oude regels zouden de meeste pensioenen in 2020 verlaagd moeten worden.

De steun van GroenLinks en de PvdA is nodig voor een meerderheid voor het pensioenakkoord in de Eerste Kamer. Minister Koolmees besloot daarom de pensioenregels voor één jaar te versoepelen. Fondsen die op 31 december maximaal 10 procent onder de verplichte dekkingsgraad van 100 procent zitten, hoeven niet te korten. Volgens Koolmees betekent dit dat 90 procent van de pensioenen niet hoeft te worden verlaagd.

Harde streep

Er zijn ook fondsen die waarschijnlijk meer dan 10 procent onder de norm zitten. Die fondsen moeten wel korten, omdat ze er volgens Koolmees te slecht voor staan. Volgens de SP gaat het onder meer om het pensioenfonds Vlees- en Vleeswarenindustrie en de Gemaksvoedingsindustrie (VLEP) . Dat fonds heeft op dit moment een dekkingsgraad van 89,9 procent en haalt de nieuwe grens van 90 procent dus op een haar na niet. De SP vindt het oneerlijk dat twee-tiende procent het verschil kan maken.

GroenLinks en de PvdA vinden het wel goed dat er een harde streep wordt getrokken en dat de onzekerheid voor de meeste mensen voor een jaar wordt weggenomen. "We nemen even rust , zodat we met spoed kunnen werken aan de uitwerking van het pensioenakkoord", zei PvdA-Kamerlid Van Dijk. Ook Smeulders van GroenLinks is blij met het besluit van de minister. Hij zegt dat een beter pensioenstelsel hierdoor stap voor stap dichterbij komt.


Minister: ik ga niet over prioriteiten lokale politie
https://nos.nl/l/2311421
11/21/2019 03:51 PM NOS Nieuws - Politiek

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is niet van plan te bepalen welke prioriteiten de politie moet stellen, nu veel korpsen kampen met een personeelstekort. "De keuzes over welke zaken prioriteit krijgen moeten lokaal gemaakt worden door de korpsleiding en de burgemeesters. Daar ga ik niet over, dat is mijn rol niet", zei de minister in de Tweede Kamer.

Hij reageerde daarmee op een dringende oproep van de politiebonden. Die willen dat de minister samen met de korpsleiding voor volgend jaar bepaalt welke soort criminaliteit voorrang krijgt bij de bestrijding. Er is een tekort aan agenten en daardoor kan niet alles, redeneren de bonden.

Academie zit bomvol

Grapperhaus begrijpt de vertwijfeling, maar zei dat hij al doet wat hij kan. Het kabinet is druk bezig om het personeelstekort weg te werken. "De politieacademie zit bomvol, maar het duurt een tijdje voordat we al die mensen opgeleid hebben." Volgens de minister is er geen tekort aan geld, al zeggen de bonden van wel.

Vanmorgen werd bekend dat de politie in Amsterdam een rechercheteam van 30 mensen wil opheffen dat zich bezighoudt met zware criminaliteit, om zo capaciteit vrij te maken voor politie-inzet op straat.

Grapperhaus plaatste in de Tweede Kamer kanttekeningen bij dat bericht. Volgens hem gaat het om een unit die zich bezighoudt met de bestrijding van vervoerscriminaliteit. "Ook ernstig, maar iets anders dan georganiseerde misdaad."


Gemeenten tegen verplichte tegenprestatie bijstand: 'geen behoefte aan wantrouwen'
https://nos.nl/l/2311408
11/21/2019 02:21 PM NOS Nieuws - Politiek

De Nederlandse gemeenten voelen niets voor plannen van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) om van bijstandsgerechtigden een tegenprestatie te eisen. "We hebben geen behoefte aan wantrouwen", zegt de Dordtse wethouder Peter Heijkoop, woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hierover.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) oordeelde deze week dat de Participatiewet er nauwelijks toe leidt dat meer langdurig werklozen of mensen met een handicap een baan vinden. "Daarom moet de vrijblijvendheid eraf", zegt Van Ark.

Zij is van plan de wet aan te passen zodat iedereen die onder de Participatiewet valt een "passend, niet vrijblijvend aanbod" krijgt voor een tegenprestatie. Dat hoeft niet een 40-urige werkweek te zijn, benadrukt de staatssecretaris, maar kan ook vrijwilligerswerk zijn, een cursus of mantelzorg.

"Een verplichte tegenprestatie werkt niet, dat blijkt ook uit dat SCP-rapport", werpt Heijkoop tegen. "Het verplichtende karakter leidt niet tot een hogere uitstroom."

"Alle gemeenten willen al dat bijstandsgerechtigden meedoen. Een verplichting is echt overbodig. Passend aanbod? Schuldhulpverlening? Vrijwilligerswerk? Dat doen we al volop. Soms leggen we een tegenprestatie op, soms een andere oplossing. We kennen onze mensen en passen maatwerk toe."

Volgens de wethouder komt het idee voor een tegenprestatie voort uit een verkeerd beeld van de bijstandsgerechtigden. "Je gaat uit van een negatief mensbeeld, alsof de meeste mensen niet willen werken; terwijl het SCP-rapport duidelijk aangeeft dat dat niet klopt."

Meer geld

De wethouder, die er juist vanmorgen overleg over heeft gehad met collega's, zegt dat de tegenstand breed gedeeld wordt. Hij wijst erop dat de plannen van de staatssecretaris veel geld zullen kosten, terwijl er de afgelopen jaren juist bezuinigd is op ondersteuning van mensen in de bijstand. "Als ze ons verplicht alle mensen een aanbod te doen, voor iedereen intensieve trajecten op te zetten, dan staat dat haaks op een bezuiniging van 70 procent. Dat kan niet allebei."

"Dat passend aanbod willen we graag leveren. We kunnen meer doen als zij minder regels en meer geld regelt. Ik wens de staatssecretaris veel succes bij de besprekingen met collega's in het kabinet."


Wat voor karbonade ligt er in 2040 op ons bord?
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2019/is-het-varken-van-de-toekomst-een-scharrelaar-of-een-gigastalbewoner/
11/21/2019 02:20 PM VK:Politiek

Extra humanitaire steun EU voor Afghanen
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/2.804/extra-humanitaire-steun-eu-voor-afghanen-1.1612045
11/21/2019 01:52 PM RD.nl
De Europese Unie maakt 40 miljoen euro extra vrij voor humanitaire hulp aan Afghanen in eigen land, Iran en Pakistan. Hun situatie is verslechterd, meldt de Europese Commissie. De extra noodhulp is met name gericht op kinderen
Bemiddelaar moet ziekenhuis-cao vlottrekken
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/2.804/bemiddelaar-moet-ziekenhuis-cao-vlottrekken-1.1612040
11/21/2019 01:21 PM RD.nl
Een bemiddelaar gaat proberen de vastgelopen cao-onderhandelingen tussen ziekenhuizen en hun personeel weer op gang te krijgen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft daarvoor voormalig KLM’er Wim Kooijman in de arm genomen.
'Minister Hoekstra informeerde Kamer onjuist over aankoop Air France-KLM'
https://www.nu.nl/politiek/6012472/minister-hoekstra-informeerde-kamer-onjuist-over-aankoop-air-france-klm.html
11/21/2019 01:16 PM NU - Politiek
Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft de Tweede Kamer niet juist geïnformeerd in aanloop naar het nemen van een belang van 14 procent in Air France-KLM, schrijft het AD donderdag op basis van een parlementaire notitie die de krant in handen heeft.
Verkenner aangesteld om conflict over ziekenhuis-cao vlot te trekken
https://nos.nl/l/2311404
11/21/2019 01:14 PM NOS Nieuws - Politiek

Een verkenner gaat proberen om het conflict over een nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel vlot te trekken. Minister Bruins heeft Wim Kooijman, oud-directeur Human Resources bij Air France-KLM, gevraagd die rol op zich te nemen.

Vakbonden en ziekenhuizen onderhandelen al maanden zonder resultaat over een nieuwe cao. Gisteren was er een grote actiedag van het verplegend personeel, waardoor veel ziekenhuizen alleen voor spoedeisende hulp open waren.

In Utrecht was een grote protestbijeenkomst:

De afgelopen dagen ontving Bruins zowel de vakbonden als de werkgevers op zijn ministerie. Aan beide kanten is er draagvlak voor de aanstelling van Kooijman, die de impasse moet gaan doorbreken.

Schone lei

Volgens een woordvoerder van het ministerie moet Kooijman zo snel mogelijk in kaart brengen waar vakbonden en werkgevers elkaar vinden. "We beginnen met een schone lei."

Het is de bedoeling dat bemiddeling door de verkenner heel snel tot een nieuwe cao moet leiden. "We denken aan een proces van enkele weken", zegt de woordvoerder. Bruins zal de komende tijd een vinger aan de pols houden.

Het conflict zit onder meer vast op de hoogte van de loonsverhoging. De verpleegkundigen willen structureel 5 procent meer, ook nog over dit jaar. De werkgevers willen tot nu toe niet verder gaan dan 4 procent vanaf volgend jaar.


Ex-topmanager AF-KLM moet cao-conflict ziekenhuizen oplossen
https://www.ad.nl/politiek/ex-topmanager-af-klm-moet-cao-conflict-ziekenhuizen-oplossen~abaf8394/
11/21/2019 01:02 PM AD:politiek
Minister Bruins (Medische zorg) stelt Wim Kooijman, een voormalig topmanager bij Air France-KLM, aan als verkenner om het conflict rondom de ziekenhuis-cao vlot te trekken. Dat meldt een woordvoerder van de minister.
SP vindt voorstel vrouwenquotum ‘interessant’
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/2.804/sp-vindt-voorstel-vrouwenquotum-interessant-1.1612033
11/21/2019 12:24 PM RD.nl
De SP wijst het nieuwe voorstel voor een vrouwenquotum in het bedrijfsleven niet direct af. „We vinden het een interessant voorstel”, zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. De kans dat zijn fractie de motie volgende week gaat steunen is „fiftyfifty”.
Nederlanders veroordeeld voor drugslab België
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/2.804/nederlanders-veroordeeld-voor-drugslab-belgi%C3%AB-1.1612031
11/21/2019 12:16 PM RD.nl
Vier Nederlanders en twee Chinezen zijn in België veroordeeld tot celstraffen van tussen de 45 en 50 maanden voor betrokkenheid bij een drugslaboratorium in Hasselt. Ze werden in maart opgepakt in een loods waarin ze in de weer waren met chemicaliën voor synthetische drugs.
Hoe reageren Amerikaanse media op spraakmakend verhoor van Trumps EU-ambassadeur?
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/opinieblog-iedereen-was-op-de-hoogte-het-was-geen-geheim~bcb7dad9/
11/21/2019 12:09 PM VK:Politiek
Gordon Sondland, president Trumps ambassadeur bij de EU, heeft gezorgd voor de voorlopige climax in de verhoren voor een mogelijke afzettingsprocedure. Er was niets geheimzinnigs aan de druk van president Trump op de pas gekozen president van Oekraïne, Zelenski, om een onderzoek te gelasten naar de zoon van Joe Biden, zei die. Is dit het keerpunt voor Republikeinse senatoren? Commentaren uit Amerikaanse kranten.
Asiel heet hangijzer in justitiedebat
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/asiel-heet-hangijzer-in-justitiedebat-1.1612029
11/21/2019 12:05 PM RD.nl
Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer riepen staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) woensdag op haast te maken met de voorgenomen modernisering van het asielbeleid.
Hoekstra: conclusies over onjuist informeren Kamer onterecht
https://www.ad.nl/politiek/hoekstra-conclusies-over-onjuist-informeren-kamer-onterecht~a3d7df016/
11/21/2019 12:00 PM AD:politiek
Minister Wopke Hoekstra van Financiën verwerpt de kritiek dat hij de Tweede Kamer niet correct heeft geïnformeerd over de aankoop van een belang in Air France KLM. De CDA-bewindsman houdt vol dat hij ‘zorgvuldig’ te werk is gegaan. Wel stelt hij dat hij ‘hinder’ heeft ondervonden van het feit dat de Kamer een protocol met afspraken over de informatievoorziening nooit heeft geaccordeerd.
Slob: afbreken cao-overleg bijzonder jammer
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/2.804/slob-afbreken-cao-overleg-bijzonder-jammer-1.1611979
11/21/2019 10:56 AM RD.nl
Minister Arie Slob (Onderwijs) vindt het „bijzonder jammer” dat het overleg over een nieuwe cao in het basisonderwijs is afgebroken. De vakbonden zijn ontevreden met een loonbod van de PO-Raad waarin de werkgevers zijn verenigd.
Van Engelshoven hoopt vrouwenquotum in bedrijfsleven in te voeren
https://nos.nl/l/2311388
11/21/2019 10:43 AM NOS Nieuws - Politiek

Minister Van Engelshoven heeft goede hoop dat er een Kamermeerderheid is voor een vrouwenquotum in de top van het bedrijfsleven. "Dan gaan we aan de slag met het SER-advies en dus een quotum invoeren", zei ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Ze reageerde op het nieuwe standpunt van regeringspartij CDA. Die sloot zich gisteren aan bij coalitiepartner D66 om beursgenoteerde bedrijven te verplichten minimaal 30 procent van hun Raad van Commissarissen uit vrouwen te laten bestaan. De SER concludeerde onlangs dat het aantal vrouwen in topfuncties te langzaam stijgt en dat er daarom een "ingroeiquotum" moet komen.

Coalitie verdeeld

De kwestie ligt politiek gevoelig. Het kabinet heeft steeds gezegd dat het later dit jaar met een reactie op het SER-advies komt. De coalitie is er verdeeld over, maar mogelijk is er wel een Kamermeerderheid voor.

D66 en CDA dienden gisteren een motie in om het advies over te nemen, maar coalitiepartners VVD en ChristenUnie zien er niets in. Kamerlid El Yassini van de VVD zei in het NOS Radio 1 Journaal dat zijn fractie tegen een verplicht quotum is en blijft: "Wij vinden het niet oké dat je wordt aangenomen op je afkomst, je geslacht of je geaardheid. Voor de VVD is een quotum onbespreekbaar".

Volgens El Yassini heeft het CDA plotseling de draai gemaakt en heeft die partij kennelijk haast." Kamerlid Bruins van de ChristenUnie zei vanochtend dat ook zijn fractie tegen zal stemmen: "Een quotum aan de top helpt niet voor het verbeteren van de cultuur in de rest van het bedrijf, blijkt uit onderzoek."

Volgende week stemt de Kamer. Een cruciale rol speelt de SP. Die moet de kwestie nog in de fractie bespreken, maar het ziet ernaar uit dat de partij de motie steunt.

Politiek draagvlak groeit

Minister Wiebes van Economische Zaken zei gisteravond in het debat waarin de motie werd ingediend dat het kabinet nog een standpunt moet innemen, maar dat het SER-advies zwaar weegt en dat ook draagvlak belangrijk is. "Het oordeel van de Kamer is daarbij ook van belang", voegde hij eraan toe.

Zijn collega Van Engelshoven van Emancipatie zei vanochtend op de radio dat het politiek draagvlak voor het quotum groeit en dat ze daar blij mee is. Ook zij benadrukte dat het kabinet nog met een reactie moet komen en dat ze eerst wil afwachten of er een Kamermeerderheid voor een quotum is: "Maar de Kamer voelt kennelijk urgentie en dat is mooi."


Kaag wil EU-beleid verantwoord ondernemen
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/2.804/kaag-wil-eu-beleid-verantwoord-ondernemen-1.1611967
11/21/2019 10:38 AM RD.nl
Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) wil dat internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen Europees beleid wordt. „We staan aan de vooravond van een nieuwe Europese Commissie en het is belangrijk dat dit thema breed wordt opgepakt”, zei de D66-minister in Brussel. Zij presenteert er een notitie over het onderwerp aan haar EU-collega’s.
Nieuwe infrastructuur later en duurder
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/nieuwe-infrastructuur-later-en-duurder-1.1611966
11/21/2019 10:34 AM RD.nl
Verschillende grote infrastructuurprojecten lopen enkele jaren vertraging op en enkele projecten gaan in de huidige vorm waarschijnlijk niet door.
Wiebes snapt zorgen over biomassa, maar vindt energiebron verdedigbaar
https://www.nu.nl/politiek/6012416/wiebes-snapt-zorgen-over-biomassa-maar-vindt-energiebron-verdedigbaar.html
11/21/2019 10:15 AM NU - Politiek
Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) begrijpt de zorgen die bestaan over de biomassacentrales en de daarmee gepaarde gaande miljardensubsidies, maar houdt vooralsnog vertrouwen in deze manier van energie opwekken.
Cao-onderhandelingen in basisonderwijs afgebroken
https://nos.nl/l/2311384
11/21/2019 10:07 AM NOS Nieuws - Politiek

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor het basisonderwijs zijn gisteravond afgebroken. De grootste vakbond, de Algemene Onderwijsbond (AOb) verwacht dat er voorlopig geen akkoord komt. De werkgevers, verenigd in de PO-Raad, hadden een loonsverhoging van 3 procent geboden tot 1 juli 2020, maar de bonden vinden dat niet genoeg: ze willen 5 procent.

"De PO-Raad beweerde bij hoog en bij laag dat dat niet geleverd kon worden. Nu is dat zo verschrikkelijk weinig dat we het echt niet aan onze leden durven voor te leggen", zegt woordvoerder Simone van Geest van AOb in het NOS Radio 1 Journaal. De werkgevers zeggen dat als ze meer hadden geboden, er op personeel gekort had moeten worden.

Minister Slob, die geen partij is bij de cao-onderhandelingen, vindt het jammer dat een akkoord er niet in lijkt te zitten. "Er is structureel 285 miljoen euro beschikbaar en incidenteel 150 miljoen euro in 2019 voor de arbeidsvoorwaarden. Dit geld moet zo snel mogelijk bij het onderwijspersoneel terechtkomen."

De PO-Raad wil dat toch proberen, bijvoorbeeld door een eenmalige uitkering toe te kennen, maar ook dat is bij de bonden slecht gevallen, omdat er dan niks verandert aan de positie van de onderwijzers. "Onacceptabel", zegt vakbond CNV Onderwijs. Ook de werkgevers zeggen dat ze liever een cao hadden afgesloten omdat er dan een structurele loonsverhoging was gekomen.

Nieuwe acties?

De bonden vinden een loonsverhoging nodig om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Nu het overleg over de cao mislukt is, beraden ze zich op nieuwe acties.

Tegelijkertijd roept CNV Onderwijs de PO-Raad op om "over zijn eigen schaduw heen te stappen" en terug te keren naar de onderhandeltafel. De bond hoopt dat de werkgevers met een nieuw voorstel komen.

In het voorjaar keken we mee hoe de werkdag van leerkracht Yvonne eruitziet:


EU hekelt politiegeweld in Iran
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/2.804/eu-hekelt-politiegeweld-in-iran-1.1611946
11/21/2019 09:43 AM RD.nl
De Europese Unie roept de veiligheidstroepen in Iran op tot maximale terughoudendheid bij hun optreden tegen de protesten in Iraanse steden. De afgelopen dagen zijn daarbij doden en gewonden gevallen. Op vele plekken lopen mensen te hoop tegen de verhoging van de brandstofprijzen.
Superhoogbouw funest voor ieders gezondheid
https://www.ad.nl/opinie/superhoogbouw-funest-voor-ieders-gezondheid~ae29bd1c/
11/21/2019 08:40 AM AD:politiek
Hoogbouw is funest voor het sociale en fysieke klimaat in de steden, stelt Leo Q. Onderwater, architect en stedenbouwkundige. Door ongezonde lucht en opwarming van binnenstedelijke gebieden, leef je in de Randstad vijf jaar korter.
JSF-project valt opnieuw honderden miljoenen duurder uit
https://www.ad.nl/binnenland/jsf-project-valt-opnieuw-honderden-miljoenen-duurder-uit~ab46c275/
11/21/2019 07:57 AM AD:politiek
Opnieuw een financiële tegenvaller rondom gevechtsvliegtuig JSF. Door de hoge stand van de dollar loopt Defensie tegen een tegenvaller van 158,5 miljoen euro aan en moeten investeringen in andere projecten worden uitgesteld, zo meldt RTL Z vandaag. De extra kosten lopen in de honderden miljoenen.
Hoekstra liet steken vallen bij KLM-deal
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/hoekstra-liet-steken-vallen-bij-klm-deal-1.1611908
11/21/2019 07:03 AM RD.nl
Bij de aankoop van aandelen Air France-KLM heeft minister van Financiën Wopke Hoekstra de wettelijke informatiepositie van de Tweede Kamer geschonden, schrijft het AD.
Onderhandelingen over nieuwe cao voor basisonderwijs geklapt
https://www.ad.nl/economie/onderhandelingen-over-nieuwe-cao-voor-basisonderwijs-geklapt~a2b205e6/
11/21/2019 06:53 AM AD:politiek
Onderhandelingen over een nieuwe cao voor het basisonderwijs zijn woensdagavond laat afgebroken. Daarom is er voorlopig geen akkoord te verwachten tussen vakbonden en werkgevers, meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) vandaag.
Wiebes snapt zorgen over biomassa, maar vindt energiebron verdedigbaar
https://www.nu.nl/politiek/6012416/wiebes-snapt-zorgen-over-biomassa-maar-vindt-energiebron-verdedigbaar.html
11/21/2019 06:26 AM NU - Politiek
Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) begrijpt de zorgen die bestaan over de biomassacentrales en de daarmee gepaarde gaande miljardensubsidies, maar houdt vooralsnog vertrouwen in deze manier van energie opwekken.
Geheime notitie: Hoekstra stapelde fout op fout bij KLM-deal
https://www.ad.nl/politiek/geheime-notitie-hoekstra-stapelde-fout-op-fout-bij-klm-deal~adfc02aa/
11/21/2019 05:11 AM AD:politiek
Bij de aankoop van aandelen Air France-KLM heeft minister van Financiën Wopke Hoekstra de wettelijke informatiepositie van de Tweede Kamer geschonden. Hoewel de CDA-minister tot dusver heeft volgehouden dat hij ‘echt zorgvuldig’ heeft gehandeld, stapelde hij fout op fout.
Ook CDA pleit voor vrouwenquotum bedrijfsleven
http://www.rd.nl/vandaag/politiek/2.804/ook-cda-pleit-voor-vrouwenquotum-bedrijfsleven-1.1611893
11/21/2019 12:14 AM RD.nl
Het CDA wil dat de regering het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) overneemt om een vrouwenquotum in te stellen voor beursgenoteerde bedrijven. De christendemocraten dienen hiervoor een voorstel in, samen met coalitiegenoot D66.
Bijstandsgerechtigden moeten verplicht tegenprestatie gaan leveren
https://www.nu.nl/politiek/6012414/bijstandsgerechtigden-moeten-verplicht-tegenprestatie-gaan-leveren.html
11/20/2019 11:21 PM NU - Politiek
Bijstandsgerechtigden moeten in elke gemeente verplicht een zogenoemde tegenprestatie gaan leveren, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Deze tegenprestatie kan onder meer in de vorm van werk of studie geleverd worden.
Impeachment stap dichterbij door verklaring van topdiplomaat Sondland
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/topdiplomaat-sondland-trump-wilde-wederdienst-van-oekraiense-president-pence-en-pompeo-wisten-ervan~bc51bb5b/
11/20/2019 11:06 PM VK:Politiek
De Oekraïense president Zelenski kreeg een worst voorgehouden in opdracht van Donald Trump. Dat heeft topdiplomaat Gordon Sondland verklaard. Die ‘poging tot omkoping’ brengt impeachment een stap dichterbij.
Asielaanvragen Moldaviërs zo goed als kansloos, waarom komen ze toch?
https://nos.nl/l/2311348
11/20/2019 10:48 PM NOS Nieuws - Politiek

In één week tijd zijn twee grote groepen Moldaviërs naar het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel gekomen. Afgelopen zaterdag een busje met negentien mensen en gisteren een touringcar met 65 personen.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Veiligheid en Justitie bevestigt dat het aantal Moldaviërs dat zich in Nederland meldt de laatste weken toeneemt. "Afgelopen week zijn er tussen de 350 en 400 Moldaviërs opeens naar Ter Apel gekomen."

In Moldavië is geen oorlog en migranten uit het land maken hier bijna geen kans op asiel. "Bij degenen waarmee de IND al gesproken heeft, kan nul inwilliging zijn", zegt Broekers-Knol. Waarom proberen ze het dan toch?

In Ter Apel sprak Nieuwsuur met een aantal Moldavische asielzoekers. "Het leven in Moldavië is nu echt zwaar. Er is geen werk", zegt een van de migranten. "We krijgen geen uitkering en er is geen werk te vinden, waardoor we in Moldavië zouden kunnen blijven. Dus moeten we het elders zoeken om te kunnen leven met ons gezin. Wat moeten we anders? Anders redden we het niet."

"We zijn hier met de bus heen gekomen, want er is daar geen werk", zegt een ander. "Er is daar niets, dus zoeken we het hier. Want waar moeten we heen?"

Moldavië is een van de armste landen van Europa. Mensen verdienen er gemiddeld 175 euro per maand, ongeveer net zo veel als het leefgeld in een Nederlands asielzoekerscentrum. Dat Moldaviërs wegtrekken, lijkt dus niet zo vreemd. "We denken dat ze voor de voorzieningen naar Nederlands zouden kunnen komen", zegt ook Broekers-Knol.

"Ik verwacht dat ze ons hier asiel geven, want hier is het beter." De Moldavische asielzoekers lijken niet te beseffen dat hun asielaanvraag vrijwel kansloos is:

Dimiter Toshkov, universitair hoofddocent gespecialiseerd in migratiebeleid, zei gisteren tegen de NOS al dat een kleine kans op asiel mensen er doorgaans niet van weerhoudt om ergens asiel aan te vragen. "Voor asielzoekers is het al belangrijk om überhaupt in het land te zijn. De aanvragen worden niet altijd snel afgehandeld en in de tussentijd gaan zij hier bijvoorbeeld op zoek naar werk en bouwen ze een leven op."

'Maak niet meewerken aan terugkeer strafbaar'

Moldavië staat in Nederland niet op de lijst van veilige landen, waardoor asielaanvragen over het algemeen minder snel worden behandeld en Moldaviërs langere tijd in Nederland kunnen blijven. Juist daardoor is de grote toestroom extra problematisch, volgens het IND. Ze houden relatief lang opvangplekken bezet voor migranten die terecht om asiel vragen. Ook staatssecretaris Ankie Broekers-Knol zei eerder dat de opvang volloopt door asielzoekers "met economisch motief".

Eerder werd daarom al besloten dat Moldaviërs geen financiële ondersteuning meer krijgen bij terugkeer. Volgens Broekers-Knol wordt er voor hen ook slechts "sobere opvang gegeven".

Coalitiepartijen VVD en CDA pleiten nu voor een nog strengere aanpak. "Er komen veel te veel mensen naar Nederland die helemaal geen recht hebben op asiel en misbruik willen maken van onze opvang", zegt Bente Becker (VVD). "Daarom heb ik ook gevraagd ze sneller vast te zetten in detentie zodat we zeker weten dat ze ook echt vertrokken zijn in plaats van dat ze hier gaan rondtrekken en overlast gaan veroorzaken."

Een probleem: asielzoekers gevangennemen mag zomaar niet. "Dat mag alleen als er reden is om aan te nemen dat ze niet terugkeren", zegt CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. "We moeten kijken of je het strafbaar kunt maken als mensen niet meewerken aan hun terugkeer."

'Zet de hele groep in één keer uit'

Het CDA wil bovendien dat groepen asielzoekers ook als groep kunnen worden teruggestuurd. Van Toorenburg: "Die Moldaviërs zijn een groep. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat er individuen tussen zitten waar iets bijzonders mee is. Dit is duidelijk een smokkelroute geworden waar we als groep op moeten reageren. Ga niet allemaal individuele trajectjes starten. We moeten afstappen van die hele individuele benadering."

Jaap Velema, de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, pleit voor een andere oplossing om de druk op het asielsysteem te verlichten: een tweede aanmeldcentrum. "Een dorp van zo'n 8000 inwoners met een opvanglocatie van zo'n 2000, het evenwicht is onevenredig. En daarom is het goed als elders in Nederland nog een tweede aanmeldcentrum komt om de druk bij Ter Apel weg te halen. Maar ook een opvang die simpeler is en minder aantrekkelijk om de winter door te komen."

Hij noemt het heel belangrijk dat er een oplossing komt voor de vele veiligelanders, zodat "oorlogsvluchtelingen goed opgevangen kunnen worden, dat is voor ons een belangrijke taak".


Verpleegkundigen op het Jaarbeursplein: ‘hoor ons, zie ons, waardeer ons’
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/daarom-staan-deze-verpleegkundigen-op-het-jaarbeursplein-hoor-ons-zie-ons-waardeer-ons~b9a60d4a/
11/20/2019 10:46 PM VK:Politiek
In Utrecht wordt Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, met boegeroep en gejoel onthaald door de actievoerende verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers. Hun eisen zijn duidelijk: meer geld, meer waardering en meer mensen voor wat nog ‘altijd een prachtig vak’ is.
Tegenprestatie in de bijstand wordt in alle gemeenten verplicht
https://nos.nl/l/2311340
11/20/2019 09:42 PM NOS Nieuws - Politiek

In alle gemeenten moet het voor bijstandsgerechtigden verplicht worden een zogeheten tegenprestatie te leveren. Overal moeten mensen in de bijstand een passend aanbod krijgen voor een studie, stage of werktraject. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer.

De gemeenten gaan nu te verschillend om met de tegenprestatie. Ze zijn vrij om te bepalen of iemand met een uitkering wel of niet een tegenprestatie moet leveren. Sommige gemeenten houden er nauwelijks toezicht op, terwijl in andere gemeente bijstandgerechtigden actief benaderd worden. "Ik vind dat ongewenst", schrijft Van Ark.

'Niet-vrijblijvend'

Ze geeft daarmee gehoor aan een voorstel van de het D66-Kamerlid Rens Raemakers. Die wil dat in de wet komt te staan dat gemeenten verplicht zijn een "niet-vrijblijvend" aanbod te doen aan bijstandsgerechtigden.

Gemeenten zijn nog wel vrij om te bepalen hoe dat aanbod er precies uitziet. Het moet afgestemd zijn op de mogelijkheden en de persoonlijke omstandigheden van de bijstandontvanger. Van Ark gaat de komende tijd met de gemeenten overleggen.


Vernieuwde Participatiewet: ‘Tegen wie niet wil werken moeten we streng zijn’
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/staatssecretaris-van-ark-tegen-wie-niet-wil-werken-moeten-we-streng-zijn~b7a43237/
11/20/2019 09:34 PM VK:Politiek
De Participatiewet die langdurig werklozen en mensen met een handicap aan het werk moet helpen, haalt tot nu toe weinig uit. Staatssecretaris Tamara van Ark wil dat straks van iedere bijstandsgerechtigde een tegenprestatie wordt geëist. ‘De vrijblijvendheid moet eraf.’
Het einde van Stichting Veldleeuwerik: een organisatie die precies doet wat nodig is
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-einde-van-stichting-veldleeuwerik-een-organisatie-die-precies-doet-wat-nodig-is~b98c2c2c/
11/20/2019 09:31 PM VK:Politiek
Achttien jaar geleden was er een groepje boeren dat deed waaraan in deze tijd grote behoefte is: ze gingen zich op duurzaamheid toeleggen. Met kleine stapjes en elk jaar een beetje meer. Geheel vrijwillig was dat en de kosten waren te verwaarlozen. Die boeren zochten elkaar op aan de keukentafel, leerden van elkaar en van adviseurs. Ze pionierden. Altijd was er wel één die wat nieuws probeerde, dan konden de anderen kijken of dat voor hen ook kon werken.
Nederlandse staat is af van aandelen Saudische bank
https://nos.nl/l/2311339
11/20/2019 09:24 PM NOS Nieuws - Politiek

De Nederlandse staat heeft haar aandelen in de Saudische bank SABB voor 523 miljoen euro verkocht. Dat meldt minister Wopke Hoekstra (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer. De aandelen waren een bijvangst van de nationalisatie van Fortis en ABN Amro.

Na aftrek van alle bijkomende kosten, waaronder een schikking met SABB, blijft er 411 miljoen euro voor de staatskas over. Maar dat is niet genoeg om de oorspronkelijke kapitaaluitgaven van ruim 2,6 miljard euro terug te verdienen.

Nationalisatie in 2008

De Nederlandse overheid greep in 2008 in bij Fortis, dat een jaar eerder met Royal Bank of Scotland en Banco Santander (samen RFS Holdings), ABN Amro had overgenomen. De staat nam daarmee ook het belang van Fortis in een Saudische bank over, toen de Saudi Hollandi Bank.

Er blijft nu, alles bij elkaar, een verlies van meer dan 2 miljard euro over, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Financiën.

Nederland wilde vanaf het begin het belang verkopen, maar het lukte de staat niet. Totdat de bank vorig jaar fuseerde met de Saudi British Bank (SABB) en Nederland aandelen kon gaan verkopen. Een deel van de aandelen is toen verhandeld via de Saudische beurs. Een ander deel is onderhands verkocht, staat in de brief. "De transactie wordt deze week afgerond", schrijft Hoekstra in zijn brief. De naam van de koper is niet bekend.

In totaal heeft Nederland deze week alle 75 miljoen aandelen SABB verkocht. "Hiermee is de bijzondere situatie beëindigd waarbij de Nederlandse staat een belang had in een Saudische bank", aldus Wopke Hoekstra.

'Geen politieke motieven'

Volgens een woordvoerster spelen er geen politieke motieven om van dit Saudische aandelenpakket af te willen. Het belang in de Saudische bank was volgens haar een onontkoombare bijvangst van de nationaliseringsoperatie door de staat.


Vrouwenquotum bedrijven weer stap dichterbij; CDA nu ook voor
https://nos.nl/l/2311336
11/20/2019 09:13 PM NOS Nieuws - Politiek

Een verplicht vrouwenquotum voor de top van beursgenoteerde bedrijven is weer een stap dichterbij. Het CDA sluit zich aan bij de partijen die vinden dat minstens 30 procent van de leden van een raad van commissarissen vrouw moet zijn.

Het CDA dient samen met coalitiepartner D66 een motie in, waarin de regering wordt gevraagd het recente advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over te nemen. Daarin staat dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om het aantal vrouwen in de top van bedrijven omhoog te krijgen.

In 2013 werd een wet ingevoerd waarin 30 procent als een streefcijfer werd genoemd. Maar nog maar weinig bedrijven hebben dat doel bereikt.

Achterhaalde discussie

Het vrouwenquotum is omstreden. Tegenstanders wijzen erop dat de kwaliteit van een bestuurder voorop zou moeten staan, niet zijn of haar sekse. Maar volgens voorzitter Mariëtte Hamer van de SER is dat een achterhaalde discussie. In het onderwijs hebben meisjes hun achterstand allang ingehaald, maar het duurt volgens haar veel te lang voordat we dat terugzien bij bedrijven.

Aanvankelijk reageerde van de regeringspartijen alleen D66 enthousiast op het advies van de SER, waarin de sociale partners en de overheid samenwerken. Maar nu is het CDA dus ook om.

Het is nog niet duidelijk of er uiteindelijk een meerderheid zal komen, maar de kans daarop is wel veel groter geworden. Naast CDA en D66 hebben de oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Denk al eerder aangegeven dat ze voor een vrouwenquotum zijn.

In het advies van de SER staat dat als een raad van commissarissen nog niet voor 30 procent uit vrouwen bestaat, er geen man benoemd mag worden. Zo'n benoeming wordt dan nietig verklaard en de stoel blijft leeg totdat er een vrouw is benoemd.


Onenigheid over de Nederlandse stem voor anti-Israëlresoluties
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onenigheid-over-de-nederlandse-stem-voor-anti-israelresoluties~b717dada/
11/20/2019 09:09 PM VK:Politiek
De ChristenUnie vindt dat het uit moet zijn met het ‘Israël bashen’ bij de Verenigde Naties, althans met de Nederlandse steun daarvoor. Maar dat is te kort door de bocht, zegt Buitenlandse Zaken.


Nieuwsbin (copyright 2018) is een initiatief van Ubels Computer Service in samenwerking met TrefpuntGroningen. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info at ucservice.nl.